Intencje Mszalne

 

 

11 października 2015 roku (Niedziela 28 Zwykła)

 

8.00 - + Aniela Roguszczak (int. od syna Wojciecha z żoną i dziećmi)...

 

9.30 - + Czesława Łuczak, ++ z r. Kaczmarków, Mądrzaków, Słomczyńskich…

 

11.00 - ++ Cecylia, Antoni Grygiel, ++ Katarzyna, Józef Mizera, ++ z r. Grygiel, Mizera…

 

12 października 2015 roku (Poniedziałek) rocznica pośw. Katedry Poznańskiej

Nie ma Mszy św.

 

13 października 2015 roku (Wtorek) wspomn. błg. Honorata Koźmińskiego, kapł.

18.30 - + Janusz Mikołajczuk (int. od Kółka Rolniczego w Mieszkowie)…

19.00 - NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE…

 

14 października 2015 roku (Środa) wspomn. św. Hieronima, kapł. i dK.…

18.30 – zbiorowa z Nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie dla Wiktorii,+Patryk Potocki, +Janina Glapa,+Aurelia Kosmalska,+Bogdan Raczyński, +Pelagia Łączniak, +Józef Kwiatkowski, +Kazimiera Brzęcka,++Zofia,Stefan,Marianna,Antoni Stratyńscy, +Henryk,Maria,Henryk Sobkowiak, +Gabriela Tadeuszak, ++Wiktoria,Teofil Sergiel, ++Zofia (w 4 r.śm.), Bronisław Tłok, ++z r.Sobkowiaków, Sykułów, Kwiatkowskich, +Genowefa Figoń (od chrześniaczki Renaty z r.), +Aniela Nowacka (od r. Wardyńskich i Lisieckich z Mieszkowa), +Andrzej Kuźmiński (od kuzynki Grażyny z r.), +Marian Matuszczak (od Stanisława Matuszczaka z r.), +Franciszek Matuszczak (od siostry Anny z mężem i r.), +Helena Wieczorek (od r. Markiewiczów z Góry), +Kazimiera Graczyk (od r. Sawarzyńskich z Wolicy Pustej, +Remigiusz Studziński (od r. Borysiaków i Minierskich) , +Władysław Mirowski (od Cecylii Wiertlewskiej ze Szczecina), +Mieczysława Wojcińska (od r. Giernackich 2/2), +Władysław Sobczak (od Barbary Sakwa z r. z Aleksandrowa), +Teresa Kmieciak (od r. Roguszczaków), +Janusz Mikołajczuk (od Krystyny Gottfryd z synami), +Bronisława Malinowska (od r. Mikołajczuków i Grodzkich), +Feliks Kaczmarek (od wnuka Kamila z żoną i dziećmi), +Czesława Geisler (od siostry Zofii),+Teresa Muc (od wnuka Marcina z r.), +Teresa Konarkowska (od r.Wolskich z ul. Osieckiej2/2 ), +Zygmunt Grajek (od sąsiadów Jańczaków, Dostatnich i Gertrudy Konarkowskiej), +Pelagia Maciejewska (od r. Nawrockich), +Zofia Konarska (od sąsiadów Hyżych), +Józef Banaszak (od r. Dziubów), +Stanisław Kujawa (od Wielisławy Zięciak i Witka z żoną), +Ewa Rapczyńska (od Anny i Łukasza Mańczaków z r. ½),+Stanisław Marchewka (od r. Zielińskich i Zaworskich), +Władysław Sobkowiak (od sąsiadów Wardyńskich i Lisieckich),+Stanisława Zięciak (od Witka Zięciaka z żoną), +Aniela Roguszczak (od Marka, Czesława, Ireneusza, Tomasza Wielińskich z rodzinami)

 

15 października 2015 r. (Czwartek) wspomn. św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

18.30 - ++ Marianna, Jan Musiela, ++Helena, Tadeusz Mezger, ++Marianna, Kazimierz, Leon Roszyk, ++ siostry zak. i księża prac. w naszej Parafii…

 

16 października 2015 roku (Piątek) wspomn św. Jadwigi Śląskiej…

18.30 - ++Zofia (w 47 r.śm.), Mieczysław Jaworscy, ++Maria, Czesław Orwat, ++Teresa, Kazimierz, Janusz Jan-kowscy, +Tadeusz Matuszewski, +Edmund Sroczyński, ++z r.Jaworskich, Kuźniarków, Orwatów i Sobiechów

 

17 października 2015 roku (Sobota) wspomn św. Ignacego Antioch., bpa i m.

15.00 - Msza św. ślubna: Jolanta i Artur…

16.00 - Msza św. chrzcielna: Amelia, Maria, Wiktoria…

17.00 - z podziękowaniem… i prośbą… w 50 rocznicę ślubu Kazimiery i Stanisława…

18.30 - z podziękowaniem… i prośbą… w 18 rocznicę urodzin Pauliny…

 

18 października 2015 roku (Niedziela 29 Zwykła)

 

8.00 - ++ Edmund, Franciszka, Stanisław Wawrzyniak, + Ignacy Gmerek, + Helena Kościańska, + Józef Maciejewski…

 

9.30 - z podziękowaniem… i prośbą… w 25 rocznicę ślubu Małgorzaty i Mieczysława…

 

11.00 - ++Anna, Wiktor Nitzke (w 3 r.śm.), ++Anna, Franciszek Zenker, +Dawid Zaworski, ++Jadwiga, Stefan Stachowiak, ++Teresa, Franciszek Bogajewicz, ++Halina, Wiesław Paterscy, +Marian Frasz, +Maria Motyl, ++z r. Stachowiaków, Zenkerów, ++siostry zak. i ks. prac. w n.Parafii…

 

 
Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

Dwudziesta siódma niedziela zwykła, 4 października

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Rdz 2, 18-24; Ps 128; Hbr 2, 9-11; 1 J 4, 12; Mk 10, 2-16

 

Z Ewangelii wg św. Marka
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Rozważanie ks. Radosława
Zamysł Boży jest konkretny i Jego działanie również. Widać jak Pan Bóg jest konsekwentny. Ten opis stworzenia niewiasty, o którym czytamy, jest dla nas potwierdzeniem tej niezwykłej jedności i ścisłej więzi. jaka istnieje między mężczyzną a kobietą. Tu nie chodzi o żądaną  zależność czy podległość, czy umniejszenie. „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała”. Trzeba więc w tym dzisiejszym opisie usłyszeć o wielkiej godności człowieka jako mężczyzny i kobiety. Bóg swój plan rozpoczyna od troski o wspólnotę, rodzinę i o jedność: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”.
Jesteśmy braćmi Chrystusa, ale także w zamyśle Boga. Udoskonalony przez cierpienie, jako przewodnik zbawienia. I to jest niezwykłe, napełniające nadzieją. Zjednoczenie, o którym mówi św. Paweł to szczególne zadanie dla nas. Bo przecież owo braterstwo nas zobowiązuje, i to bardzo. Ta jedność z Jezusem to niewątpliwie wybór Boga. Ten wybór jest wyraźnym zaproszeniem dla nas, byśmy dążyli zawsze do tego, co w górze. Jezus jest naszym przewodnikiem w drodze, ale także naszym bratem.
Pytanie faryzeuszy to wyraźnie próba. Ale Jezus odpowiada zdecydowanie. Przez zatwardziałość ludzkich serc pozwolił Mojżesz, by oddalić zonę. Widzimy dzisiaj, jak świat nie znosi tego, co trwałe i niezmienne, a w takim kontekście Jezus wypowiada naukę o nierozerwalności małżeństwa. Jest to konkretna niezmienna droga oparta na miłości jako spoiwie, które w Bogu ma swój początek i dopełnienie. Warto więc przyjąć dar Boga, który jest jednocześnie zadaniem i uwierzyć, że Bóg daje nam najlepszą drogę, ale oczekuje w zamian wierności.

ks. Radosław Góralski

 

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.
św. Jana Paweł II

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

 

Wskazania duszpasterskie na Wielki Post 2015 r..pdf (82717)

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM