Niedziela 19 XI 33 Zwykła

 

8.00 – za śp. Cecylię w r. śm., Franciszka i Pawła Wieruszewskich; Mirosława,Kazimierę i Antoniego Grzesiek; Janinę Sulejewską oraz Bernarda Mieloszyka

 

9.30 – 1) za śp. Jana Majewskiego w 20 r. śm.; Iwonę Gocką; Teresę i Franciszka Macioszczyków; Stefanię, Ignacego i Bogumiła Majewskich; Krystynę i Eugeniusza Benedyczaków; zm. z rodz. Maćkowiaków i Macioszczyków;

2) za śp. Krzysztofa Kantczaka – od bratanicy Emilki z rodz.

 

11.00 – za Parafian

 

__________________________________________

 

Poniedziałek 20 XI Św. Rafała Kalinowskiego K.

18.30 – za śp. Czesława, Józefa, Stanisławę i Józefa Kałużnych; Kazimierę, Franciszka i Stanisława Szybiaków

_____________________________________

 

Wtorek 21 XI Ofiarowanie NMP

8.00 – za Parafian

_____________________________________

 

Środa 22 XI Św. Cecyli Dz. i M.

18.30 – 1) z prośbą o błogosł. Boże i dary Ducha Św. dla Mirosławy, Leszka, Ariela i Anety; 2) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary oraz Leszka i Renaty, małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 3) o zgodę, zdrowie i poszanowanie w rodzinie; 4) z prośbą o opiekę – Teresa; 5) o zdrowie dla Mateusza (do k. r.); 7) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 8) z prośbą o błogosł. Boże i zdrowie w posłudze kapłańskiej dla Księdza Zbigniewa; 9) z prośbą o pomoc w pracach wokół kościoła i wewnątrz świątyni, zwł. przy balaskach; w pracach na cmentarzu i przy probostwie; 10) z prośbą o ratunek małżeństwa; 11) z wdzięcznością za nieustanną opiekę i z prośbą o błogosł. Boże dla Małgorzaty i rodz.; 12) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do V); 13) z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Natalii i jej rodziców; 14) z prośbą o zdrowie i błogosl. Boże dla Celiny Bludnik oraz jej rodziców; 18) o uzdrowienie Jana z choroby nowotworowej; 19) o opiekę M. Bożej w czasie studiowania dla Róży i łaskę dobrego rozeznania drogi życiowej dla niej; 20) Matko Boża prosimy o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem, o światło i pomoc Ducha Świętego w podjęciu ważnej decyzji życiowej dla rodziców Ewy i Karola oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla nich i ich dzieci Wiktora i Leopolda; 21) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Ks. Franciszka Regulskiego i rodz.; 22) o łaskę zdrowia dla córki Renaty z choroby nowotworowej – int. z ul. Stramnickiej 1;

=======================

 

1) za śp. Patryka Potockiego (do k. r.); 2) za śp. Pawła Musielę – od rodz. Urbaniaków z Kadziaka i Kolasińskich z Bachorzewa; 3) za śp. Stanisławę Dobrowolską – od Olgi Urbaniak z rodz. z ul. Jarocińskiej; 4) za śp. Wacława Suś – od Pakowni Środa zmiana pierwsza; 5) za śp. Mariana Gendaszek – od rodz. Dąbkiewiczów z Mieszkowa; 6) za śp. Marka Kuś – od Marty i Marka Cieślaków z synami; 7) za śp. Ryszarda Banaszaka – od rodz. Macioszczyków z Aleksandrowa; 8) za śp. Leona Marciniaka – od Michalaków z ul. Osieckiej; 9) za śp. Zbigniewa Golińskiego – od Antoniego Golińskiego z rodz. z Poznania; 10) za śp. Rafała Mitschke – od Marii Mikołajczuk i Grodzkich; 11) za śp. Zenona Rogozińskiego – od rodz. Borysiaków i Minierskich; 12) za śp. Urszulę Jarema – od rodz. Papierzów z Jarocina; 13) za śp. Stanisława Andrzejczaka – od córki Elżbiety z mężem; 14) za śp. Mariannę Górską – od Andrzeja Kaczmarka z rodz.; 15) za śp. Stanisławę Drobińską – od Cecylii Banaszak; 16) za śp. Stefanię Przybylską – od sąsiadów Wolniaków z ul. Dworcowej; 17) za śp. Jarosława Wawrzyniaka – od Elizy Zdunek – Boruta z rodz.; 18) za śp. Danielę Szerle – od sąsiadów Kropskich i Matuszczaków; 19) za śp. Tadeusza Hornschuha – od Misiarczyków i Majusiaków; 20) za śp. Edwarda Musiela – od Haliny Mateckiej z rodz.; 21) za śp. Marię Kołodziej – od kuzyna Jacka Borowiaka z Pleszewa; 22) za śp. Władysława Sadowskiego – od syna Sławomira z rodz.; 23) za śp. Mariana Michalaka – od rodziców; 24) za śp. Gertrudę Nawrocką – od syna Mateusza z rodz.; 25) za śp. Bogdana Młodzińskiego – od chrześniaka Eugeniusza z rodz.; 26) za śp. Bernarda Mieloszyka – od rodz. Like z ul. Dworcowej; 27) za śp. Teresę Kalisz – od rodz. Sadowskich z Wolicy Pustej; 27) za śp. Floriana Zagrodnickiego – od rodz. Kowalskich z Mieszkowa, Kuś z Poznania, Ciesielskich z Mieszkowa oraz Łucji Bandyk; 28) za śp. Marka koniecznego i Józefa Skuzę;

_____________________________________

 

Czwartek 23 XI

18.30 – za śp. Tomasza Flisa w 2 r. śm.; Annę i Józefa Półrolniczaków; Emilię i Romana Flisów oraz księży, którzy pracowali w naszej Parafii

_____________________________________

 

Piątek 24 XI Św. Męczenników Andrzeja Dung – Lac K. i Tow.

18.30 – za śp. Romana w 14 r. śm., Bronisławę i Mieczysława Malinowskich; zm. z rodzin Malinowskich, Chudaków, Robaków, Staszaków i Kościelniaków oraz za księży Edwarda Rajskiego i Eugeniusza Woźniaka

_____________________________________

 

Sobota 25 XI

18.30 – za śp. Jana Roguszczaka; Wiktorię i Macieja Wielińskich; Stanisławę i Wojciecha Nagłych; Marię, Ignacego i Mariana Gendaszek; Edwarda, Mieczysława, Danutę i Jana Grygiel; zm. z rodz. Roguszczaków, Wielińskich i Śliwków

_____________________________________

 

Niedziela 26 XI 34 Zwykła Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata uroczystość

 

8.00 – za ks. Krystiana z ok. im. ...

 

9.30 – za śp. Teofilę, Edwarda, Petronelę i Józefa Kaczmarków; Małgorzatę i Jana oraz zm. z rodz. Koterbów; Mariannę, Stanisława, Emilię, Jerzego i Krzysztofa Krawczyków; Rozalię i Józefa Klapczarek

 

11.00 – za śp. Bożenę i Jana Budzyńskich w 15 r. śm.; Stanisławę Dobrowolską w 1 r. śm.; Beatę Stamierowską oraz zm. z rodzin Majusiaków i Dobrowolskich

 

_____________________________________

 

Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

 

XXXIII Niedziela Zwykła, rok A

19 LISTOPADA 2017 r.

 

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 'Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem'. Rzekł mu pan: 'Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana'. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: 'Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem'. Rzekł mu pan

: 'Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana'. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: 'Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność'. Odrzekł mu pan jego: 'Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów'". Mt 25,14-30

 

 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

 

Z przypowieści o talentach jasno wynika, że gospodarzowi nie chodziło tylko o zabezpieczenie i przechowanie majątku, który powierzył swoim sługom, ale także o to, aby on się pomnożył, powiększył, wzrósł. Właściciel po powrocie liczył po prostu na zysk. Dwaj pierwsi ze sług ten zysk osiągnęli, podwajając majątek swego pana. Uczynili to pracą, zaangażowaniem, wykorzystując przy tym swe zdolności. Swoją postawą sprawili panu ogromną radość. On ich zaprosił do dzielenia tej radości. Co złego uczynił trzeci sługa? Nie ukradł przecież talentu i nie uciekł w siną dal. Nie roztrwonił go, rzucając się w wir światowych uciech. On talent zakopał, a zakopany talent, to talent zmarnowany. On uczynił jeszcze coś innego. On nie uwierzył w swoje możliwości i zdolności, w które wierzył jego pan, kiedy powierzał mu swój majątek.

 

Czy ja wierzę w swoje zdolności? Czy je w życiu owocnie i należycie wykorzystuję? Czy wykorzystując je, pomnażam majątek, który powierzył mi Pan Bóg? Czy pomnażanie Bożego majątku sprawia mi autentyczną radość? Czy pragnę, aby ta radość ogarnęła też Boże serce i była też radością moich bliźnich? A może nie widzę w sobie żadnych zdolności, które pozwoliłby mi owocnie gospodarzyć otrzymanymi talentami, realizować otrzymane zadania? Czy wówczas jedynym dla mnie rozwiązaniem jest przysłowiowe zakopanie talentu, ukrycie go, udawanie przed światem, że Pan Bóg nie wpisał mnie na listę utalentowanych, użalanie się nad sobą? Czy cieszę się talentami, które otrzymałem, co pozwala mi uchronić się przed zazdrością wobec innych, być może bardziej utalentowanych? Ja nie zazdroszczę, ja robię swoje.

 

Pomodlę się o wiarę w swoje zdolności i owocne wykorzystanie talentów, wypełnienie zadań, które otrzymałem od Pana Boga.

 

III Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana

i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie...

Ps 128,1-2  

 

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Błogosławiony, kto się boi Pana

 

***

 

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS

Centrum Formacji Duchowej - www.cfd.salwatorianie.pl

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM