Sobota 23 VII Św. Brygidy Zak. Patronki Europy

16.00 – Msza ślubna (Dominika i Tomasz)

18.30 – za śp. Jerzego, Władysławę i Seweryna Rosiejka; Annę i Bronisława Bagińskich

__________________________________________________________________________

 

Niedziela 24 VII - 17 Niedziela Zwykła

8.00 – za śp. Zbigniewa Frąszczaka; Józefę, Feliksa i ZygmuntaMusielak; Ks. Edwarda Rajskiego i Ks. Eugeniusza Woźniaka

 

9.30 – za śp. Czesława, Zofię i Czesława Dutkiewicz; Stanisławęi Stanisława Studzińskich; Teresę Wawrzyniak i zm. z rodz.

 

11.00 – za śp. Mariannę i Antoniego Białeckich; Katarzynę i Jana Franczak; Tadeusza i Wiesława Marmysz; Genowefę i Stanisława Maciejewskich; Zofię i Antoniego Jaworskich i za wszystkich Księży, którzy u nas pracowali

 

__________________________________________________________________________

 

Poniedziałek 25 VII

18.30

__________________________________________________________________________

 

Wtorek 26 VII

7.00

__________________________________________________________________________

 

Środa 27 VII

18.30

__________________________________________________________________________

 

Czwartek 28 VII

18.30

__________________________________________________________________________

 

Piątek 29 VII

18.30

__________________________________________________________________________

 

Sobota 30 VII

18.30

__________________________________________________________________________

 

Niedziela 31 VII - 18 Niedziela Zwykła

8.00

 

9.30

 

11.00

__________________________________________________________________________

 

 

Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

XVI Niedziela Zwykła

 17 lipca 2016 r.

 

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

 

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

 

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".

(Łk 10, 38-42)

 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

 

 

Jezus przyjmuje gościnę u Marty i Marii. Z kontekstu Ewangelii wynika, że przyszedł do nich nie tylko żeby się posilić, przenocować, odpocząć, ale też, aby głosić Ewangelię, Boże słowo, nauczać. Przyszedł tam, jako ten, który karmi ludzkie serca mocą Swego słowa. Maria, więc oddała inicjatywę w ręce Jezusa. Zajęła miejsce u Jego stóp jak uczennica przed mistrzem, nauczycielem i wsłuchiwała się w to, co On mówił. Tak dała się porwać słowom Jezusa, że zapomniała o biednej, zalatanej Marcie. Marta zaś chciała mięć inicjatywę po swoje stronie, chciała zaspokoić pragnienia Jezusa, dobrze Go ugościć. W pewnym momencie Marta zaczęła niejako tracić kontrolę nad sytuacją, przyjęte na siebie obowiązki zaczęły ją przerastać. Wówczas przypomniała sobie o siostrze i prosiła Pana Jezusa o interwencję w swej sprawie. Pan Jezus odpowiadając jej zauważył, że w codziennej krzątaninie, w natłoku codziennych obowiązków nie wolno utracić tego, co najważniejsze, pierwsze - relacji z Panem, słuchania Jego

słów.

 

Jezus pragnie uwrażliwić także i mnie, abym w krzątaninie codzienności, uwijając się koło rozmaitych posług nie zaniedbał, nie przeoczył, nie zlekceważył cząstki najważniejszej, spotkania z Nim. Trzeba mi umieć odłożyć wszystko, odejść od biurka, kuchni, wyjść z ogrodu i wziąć do ręki Biblię, otworzyć i czytając, modląc się, słuchać Pana, słuchać z uwagą i otwartym sercem. Po takiej "porcji" dla ducha powrót do biurka, kuchni, ogrodu i w inne miejsca codziennej krzątaniny, codziennych obowiązków, zajęć, pracy zapewne okaże się jeszcze bardziej owocny, pozwoli być jeszcze lepszą a nawet wydajniejszą "Martą". Maria i Marta to nie rywalki, to siostry. Trzeba mi się starać, aby "Marta" i "Maria" obecne we mnie ze sobą nie rywalizowały, ale owocnie współpracowały i to każdego dnia. Świat, w którym żyję, bardzo potrzebuje posługi "Marty", która zaspokoi wielorakie jego potrzeby. Ale ten sam świat często zlaicyzowany, areligijny nie mniej, a może szczególnie więcej potrzebuje świadectwa "Ma

rii" zasłuchanej w Jezusa, mojego świadectwa, aby zwolnić, zatrzymać się, usiąść i choć przez chwile a z upływem czasu może coraz dłużej słuchać Pana. Trzeba światu pomóc nazwać ten głód, który tak mu dokucza, głód słuchania Bożego słowa.

 

Pomodlę się o owocną współpracę "Marty" i "Marii" w moim życiu. Polecę Bożej dobroci zbliżającą się pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka do Polski na Światowe Dni Młodzieży, wszystkich uczestników tych wydarzeń.

 

III Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,

nie ubliża swoim sąsiadom,

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,

ale szanuje tego, kto boi się Pana...

(Ps 15, 3-4)

 

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Prawy zamieszka w domu Twoim Panie

 

***

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS

Centrum Formacji Duchowej - www.cfd.salwatorianie.pl )

 

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

 

Wskazania duszpasterskie na Wielki Post 2015 r..pdf (82717)

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM