Niedziela 04 XII 2 Adwentu

 

8.00 – za śp. Józefa Maciejewskiego w 10 r. śm.; Annę i Sylwestra Chwiłkowskich

 

9.30 – za Parafian

 

11.00 – za śp. Lucjana Hyżego – od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej

 

16.00 - ku czci Ducha Św.

 

Poniedziałek 05 XII

18.00 – za śp. Józefa i Stanisławę (w 2 r. śm.), Andrzeja i Zbigniewa Szerle; Katarzynę i Jana Skrzypczak; Konrada Bartkowiaka; Ryszarda Franczaka i wszystkich zm. z rodz.

___________________________________

 

Wtorek 06 XII - Św. Mikołaja, bp wspomn. dow.

8.00 – za śp. Władysławę i Ignacego Szików (w r. śm.Władysławy); Kazimierę i Jana Szików; Zbigniewa Hunolda; Księży Józefa Tobolskiego, Eugeniusza Woźniaka, Edwarda Rajskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

___________________________________

 

Środa 07 XII - Św. Ambrożego bp i dK.

18.00 – 1) z prośbą o błogosł. Boże i dary Ducha Św. dla Mirosławy, Leszka, Ariela i Anety; 2) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Bożeny oraz Leszka i Renaty oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 3) o zgodę w rodzinie;

==============

1) za śp. Patryka Potockiego (do k. r.); 2) za śp. Ewę Rapczyńską (do k. r.); 3) za śp. Stanisława Marchewkę – od żony z dziećmi (do k. r.); 4) za śp. Remigiusza Studzińskiego – od wychowawczyni, rodziców i uczniów Kl. I C; 5) za śp. Janusza Mikołajczuka – od Marii i Jana Antoniewiczów; 6) za śp. Eugenię Ciesielską – od Edyty i Norberta Żurawków oraz Mariana Konarskiego ze Stasią; 7) za śp. Kazimierza Szymenderę – od Teresy Andrzejczak z rodz. z Szypłowa; 8) za śp. Czesławę Wardyńską – od córki Justyny z rodz.; 9) za śp. Janinę Janicką – od Longiny Brzezinskiej z Kłodawy i Nagłych z Szyptowa; 10) za śp. Michała Ochowiaka – od rodz. Szymkowiaków z ul. Osieckiej; 11) za śp. Adama Skorupskiego – od rodz. Mąków z Lisowa i Franciszka Kmieciaka z rodz.; 12) za śp. Lucjana Hyży – od uczniów kl. III Technikum z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach z wychowawczynią; 13) za śp. Henryka Kaczmarskiego – od Domiceli Bodylskiej z Murzynowa Leśnego; 14) za śp. Bronisławę Borowiecką – od Piotra Wojcieszaka z rodz.; 15) za śp. Bronisława Antoniewicza – od rodz. Telegów z Szypłowa; 16) za śp. Pawła Frąckowiaka – od Bartosza i Eweliny Szymkowiaków z dziećmi i Selwiny Maciejewskiej; 17) za śp. Pawła Musielę – od syna Michała z rodz.; 18) za śp. Anielę Roguszczak (do k. r.); 19) za śp. Stanisławę Dobrowolską – od syna Czesława z żoną Aleksandrą; 20) za śp. Wiesława Droździk – od żony i siostry z rodzinami; 21) za śp. Jana Matuszczaka – od syna Stanisława z żoną; 22) za śp. Jana Matuszczaka – od rodz. Nagłych i Czesława Czaczyka z Wolicy Pustej oraz Dolatów z Czeszewa;

___________________________________

 

Czwartek 08 XII – Niepokalane Poczęcie NMP uroczystość

9.00 – za Parafian

18.00 – za śp. Pelagię i Franciszka (w 6 r. śm.) Łączniak

___________________________________

 

Piątek 09 XII

18.00 – za śp. Franciszka, Zdzisława i Ignacego Macioszczyk; Anielę, Marię, Ignacego i Czesławę Wardyńskich oraz Stanisławę Lisiecką

___________________________________

 

Sobota 10 XII

18.30 – za śp. Kazimierę (w r. śm.) i Czesława Paczkowskich; Wiktorię i Piotra Środów oraz zm. z rodz. Środów i Paczkowskich

___________________________________

 

Niedziela 11 XII - 3 Adwentu

 

8.00 – za śp. Zbigniewa Frąszczaka; Józefę, Feliksa i Zygmunta Musielak; Księży Edwarda Rajskiego i Eugeniusza Woźniaka

 

9.30 – za Parafian

 

11.00 – za śp. Stefanię, Leona i Franciszka Krasków; Franciszka Kaczmarka; zm. z rodz. Dziadków-Plichtów, Zimowskich, Krasków, Mrugasów i Roszyków; Franciszka Plichtę; Krystynę Sikora; Anię i Milenę Jaworskich

 

___________________________________

 
 
Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

 

I Niedziela Adwentu (rok A)
27 listopada 2016 r.

------------------------------------

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!” (Iz 2, 1-5 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Prorok Izajasz w cytowanym wyżej fragmencie pisze o swoistym rozbrojeniu narodów w czasach mesjańskich. Oto narzędzia wojny jak miecze czy włócznie zostaną przerobione na narzędzia do pracy na roli jak lemiesze czy sierpy. Odnosząc to do naszych czasów moglibyśmy powiedzieć, że czołgi zostaną przerobione na kombajny a bojowe samoloty na samoloty rolnicze i zamiast bomb będą zrzucały na ziemię nawozy czy substancje owadobójcze. Szkoły wojskowe zaś zapełnią się studentami uczącymi się jak pielęgnować pokój pomiędzy narodami czy dobre relacje między ludźmi.

Prorok pisze też, że narody nie tylko, że nie podniosą oręża przeciw sobie, ale też zaniechają wszelkich wojennych przygotowań. W naszych realiach to tak jakby w budżetach poszczególnych państw wydatki przeznaczone na wojskowość, zbrojenia zostały przesunięte na wsparcie oświaty, służby zdrowia czy walki z ubóstwem. Z krajobrazu zaś zniknęłyby poligony, strzelnice czy place żołnierskich ćwiczeń. W rzeczywistości zaś ciągle rosną wydatki na zbrojenia. Wprawdzie maszyny rolnicze są coraz bardziej nowoczesne a tym samym wydajne, niestety, narzędzia służące do zabijania jeszcze bardziej. Ufamy, nie tracimy nadziei, że czas powszechnego rozbrojenia i pokoju według Bożego scenariusza prędzej czy później nastąpi.

Nie jestem wprost odpowiedzialny za budżet państwa, ale za swój osobisty to i owszem. Mogę, więc usunąć z niego wszelkie wydatki, nazwijmy je około zbrojeniowe, czyli na przykład nie będę kupował a tym bardziej grał na komputerze w gry promujące wojnę czy wprost zabijanie. Uczynię wszystko, aby na bliźniego nie tylko nie podnieść nawet nieuzbrojonej w nic ręki, ale nawet głosu, chyba, że będzie to głos ostrzegający go przed niebezpieczeństwem. Ciągle będę się zaprawiał, ćwiczył w dziełach służby bliźniemu. Współpracując z Bożą łaską będę „rozbrajał” moje serce z tego, co rodzi agresję, wrogość, przemoc i wypełniał je życzliwością, łagodnością, troskliwością, a przede wszystkim miłością. Od Pana będę się uczył jak wydawać sprawiedliwe wyroki. Na tym świetle, Bożym świetle nie będę oszczędzał, ale w jego blasku kroczył przez życie ścieżkami wytyczonymi przez Pana.

Będę prosił o dar owocnego przeżycia czasu adwentu i całego nowego roku kościelnego dla siebie, bliskich memu sercu, całego Kościoła. Pomyślę i podejmę konkretne i realne do wypełnienia adwentowe postanowienie. Nie dam się okraść z czasu adwentowego przygotowania na powtórne przyjście Pana i świętowanie świąt Jego narodzenia. Pomyślę też, z jakich „niebezpiecznych narzędzi” trzeba mi jeszcze rozbroić moje serce.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem...

(Ps 122, 1-2)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Idźmy z radością na spotkanie Pana !

 

 

***

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS

Centrum Formacji Duchowej - www.cfd.salwatorianie.pl )

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM