INTENCJE MSZALNE

 

 

Poniedziałek 22 V

18.30 – za śp. Annę i Tomasza Przepiórów; Władysławę, Piotra i Ryszarda Franczaków; Łucję i Jerzego Stachowiaków; Henryka Szymczaka; Brata Romualda Stasika oraz Księży Eugeniusza Woźniaka i Edwarda Rajskiego

_____________________________________________

 

Wtorek 23 V

18.00 – za śp. Jerzego w 3 r. śm., Stefanię i Jana Cyprianów; Zofię, Stanisława, Heliodora, Stefanię i Czesława Kowalskich; Zofię, Edwina Kałmuckich; Bożenę Banaszyńską; Mieczysławę i Teodora Krysztofiak; Annę i Jana Jankowskich; Barbarę i Feliksa Pawłowskich; zm. Księży pracujących

w naszej Parafii

_____________________________________________

 

Środa 24 V - NMP Wspomożycielki Wiernych

18.00 – 1) z prośbą o błogosł. Boże i dary Ducha Św. dla Mirosławy, Leszka, Ariela i Anety; 2) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary oraz Leszka i Renaty, małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 3) o zgodę i poszanowanie w rodzinie; 4) z prośbą o uwolnienie od nałogu dla Teresy; 5) o zdrowie dla Mateusza (do k. r.); 7) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 8) z prośbą o błogosł. Boże i zdrowie w posłudze kapłańskiej dla Księdza Zbigniewa; 9) z prośbą o pomoc dla naszej Parafii w realizacji postanowień misyjnych; dla OO. Misjonarzy w ich posłudze; dla dzieci I Komunijnych w wiernym kroczeniu z Chrystusem, oraz w pracach wokół kościoła i wewnątrz świątyni, zwł. przy balaskach; w pracach na cmentarzu i przy probostwie; 10) z prośbą o ratunek małżeństwa; 11) z ok. 1 ur. Jana Kaczmarka oraz 30 r. ślubu Urszuli i Janusza z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla całej rodz.;

 

==============

1) za śp. Patryka Potockiego (do k. r.); 2) za śp. Janusza Mikołajczuka – od Myszyńskich z Poznania; 3) za śp. Czesławę Wardyńską – od Małgorzaty i Janusza Oglaniec z dziećmi i wnukami; 4) za śp. Adama Skorupskiego – od Norberta Szymendery i Katarzyny Werwińskiej; 5) za śp. Lucjana Hyży – od rodz. Bałoniakow z Stęgoszy; 6) za śp. Bronisławę Borowiecką – od rodz. Wawrzyniaków z Osieka; 7) za śp. Bronisława Antoniewicza – od rodz. Musielaków, Waszkiewiczów i Błaszczyków; 8) za śp. Pawła Frąckowiaka – od siostry Janki; 9) za śp. Pawła Musielę – od rodz. Józefiaków z Jarocina; 10) za śp. Stanisławę Dobrowolską – od rodz. Jankowiaków i Gabryelczyków; 11) za śp. Janinę Sulejewską – od Heleny i Henryka Malusiaków; 12) za śp. Wacława Suś – od córki Karoliny; 13) za Mariana Gendaszek – od Pawła z rodz.; 14) za śp. Marka Kuś – od Grzegorza Rabczyńskiego z rodz.; 15) za śp. Jana Izydorczyka – od rodz. Nagłych i Czesława Czeszyka oraz Dolatów z Czeszewa; 16) za śp. Ryszarda Banaszaka – od córki Małgorzaty z rodz.; 17) za śp. Weronikę Wójcik – od wnuka Adama z żoną i Julią; 18) za śp. Leona Marciniaka – od wnuka Bartka z rodz.; 19) za śp. Zbigniewa Golińskiego – od Barbary z mężem i mamą; 20) za śp. Jana Sykułę; Marzenę i Pawla Sykułów; Zofię i Bronisława Tłok i zm. z rodz. Nalezińskich; 21) za śp. Stanisława Łuczaka od rodz. Jaworskich; 22) za śp. Aleksandrę Komorowską – od rodz. Snelów; 23) za śp. Stanisławę i Piotra Remplewicz; Bolesława i Stanisława Giernackich oraz zm. z rodz.; 24) za śp. Henryka Gaszaka – od siostrzenicy Barbary z rodz.

19.30 – Procesja od krzyża i po dojściu do kościoła Msza św. o dobre urodzaje

_____________________________________________

 

Czwartek 25 V

18.00 – za śp. Marię w 13 r. śm., Edmunda, Małgorzatę i Jana Koterba; Anielę i Teofila Ruszkiewicz; Stanisława Miczke; zm. z rodz. Koterbów, Ruszkiewiczów i Miczke

19.30 – Procesja od krzyża i po dojściu do kościoła Msza św. o dobre urodzaje

_____________________________________________

 

Piątek 26 - Św. Filipa

18.00 – za śp. Mariannę i Franciszka Rzepków; Rozalię.Franciszka, Albina i Roberta Ignasiaków; Franciszka Wielińskiego, Jakuba Jańczaka; Dorotę Nagłą; Marię i Zygmunta Różańskich; Jana Majewskiego; Iwonę Gocką; Helenę, Stanisława i Remigiusza Studzińskich

19.30 – Procesja od krzyża i po dojściu do kościoła Msza św. o dobre urodzaje

_____________________________________________

 

Sobota 27 V

15.00 – w 90 r. ur. Stefana Tobolskiego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o błogosł. Boże dla Jubilata i całej rodz.

18.00 – za śp. Iwonę Gocką (w 14 r. śm.); Teresę i Franciszka Macioszczyków; Jana, Stefanię, Ignacego i Bogumiła Majewskich; Krystynę i Eugeniusza Benedyczaków

_____________________________________________

 

Niedziela 28 V - 7 Wielkanocna WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

 

8.00 – w 1 r. ur. Ninki z podz. za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i błogosł. Boże dla całej rodz.

 

9.30 – Rocznica I Komunii św. (za Parafian)

 

11.00 – za śp. Halinę w 16 r. śm., Zygmunta, Stanisławę, Martę i Jakuba Baranek; Juliannę, Jadwigę i Jana Musielak; Zofię i Stefana Pertek; Barbarę Nowaczyk

_____________________________________________

 

 

Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

VI Niedziela Wielkanocna, rok A

21 maja 2017 r.

 

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

(Dz 8,5-8.14-17)

 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. To nie znaczy, że Filip mieszkańcom samarytańskich wsi nie głosił Chrystusa. Trzeba mi się cieszyć niezależnie czy mieszkam na wsi czy w mieście, gdy wśród wielu propozycji jest głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii. Smutne to miasto czy ta wieś, gdzie tylko docierają artyści, piosenkarze, sportowcy, politycy a brakuje wśród nich głosicieli Chrystusa. Czy cieszę się z każdych rekolekcji, każdej akcji ewangelizacyjnej przeprowadzonej w moim mieście czy też mojej wsi?

 

Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Słowa Bożego słucha się z uwagą i skupieniem albo w ogóle się go nie słucha. Słucha się go także, kiedy jego przepowiadaniu nie towarzyszą jakieś szczególne znaki. Samo słowo jest znakiem, znakiem, że Bóg pragnie do mnie mówić, pragnie być przeze mnie słuchany. Jak ja słucham? Czy Pan Bóg jest przeze mnie słuchany? Czy nie żądam od Pana Boga znaków, obiecując że wówczas będę Go słuchał? Nie ma znaków, nie ma słuchania. Kto na tym traci? Pan Bóg czy ja?

 

Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste... Moc słowa Pana nie tylko wyrzuca złe duchy, ale pomaga sercu nim wypełnionemu złemu duchowi nie pozwolić się przedostać do środka, do wnętrza. Wówczas zły duch jak zgłodniały lew krąży wokoło takiej osoby i chce ją pożreć, ale nie może. Jedyne co mu pozostaje to ryczeć ze złości i bezradności. Czy dbam o to, aby moje serce było wypełnione Bożym słowem i to całe, po brzegi a nie tylko tak trochę?

 

Wielka radość zapanowała w tym mieście. I nie dlatego, że miejscowa drużyna piłkarska zdobyła mistrzostwo. Nie dlatego, że miasto uzyskało z centrali większe dotacje na swój rozwój. Nie dlatego, że wybudowano nowy supermarket i zbliżała się data jego otwarcia. Ta radość to owoc przepowiadania Ewangelii, Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Jak często radość, która wypełnia moje serce, to owoc mojego spotkania z Chrystusem i Jego Ewangelią? Muszę pamiętać, że w następnym sezonie drużyna może spaść do niższej ligi. Centrala odmówić dotacji, a w supermarkecie skończą się promocje. I co? Koniec radości? Z Jezusem i Jego Ewangelią radość jest nie do ruszeniu.

 

Pomodlę się za wszystkich, którzy głoszą Chrystusa i Jego Ewangelię o moc Ducha Świętego. Pomodlę się o to, abym i ja tak jak potrafię najlepiej, głosił Chrystusową naukę.

 

III Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Morze na suchy ląd zamienił,

pieszo przeszli przez rzekę.

Nim się przeto radujmy,

Jego potęga włada na wieki...

(Ps 66,6-7)

 

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Niech cała ziemia chwali swego Pana

 

 

***

 

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS

Centrum Formacji Duchowej - www.cfd.salwatorianie.pl

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM