INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 24 IV Św. Wojciecha Bpa i M. Gł. Patrona Polski - uroczystość

18.30 – za śp. Mieczysława w r. śm., Edwarda, Danutę i Jana Grygielów; ,Wiktorię i Macieja Wielińskich; Józefa Wingera; Marię, Ignacego i Mariana Gendaszek; Jana Roguszczaka i zm. z rodz. Wielińskich i Grygielów oraz Księży i Siostry zakonne pracujących w naszej Parafii __________________________________________

 

Wtorek 25 IV Św. Marka Ew. - święto

8.00 – za śp. Ks. Zdzisława Dolatę

__________________________________________

 

Środa 26 IV

18.30 – 1) z prośbą o błogosł. Boże i dary Ducha Św. dla Mirosławy, Leszka, Ariela i Anety; 2) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary oraz Leszka i Renaty, małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 3) o zgodę i poszanowanie w rodzinie; 4) z prośbą o uwolnienie od nałogu dla Teresy; 5) o zdrowie dla Mateusza (do k. r.); 7) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 8) z prośbą o błogosł. Boże i zdrowie w posłudze kapłańskiej dla Księdza Zbigniewa; 9) z prośbą o pomoc dla naszej Parafii w duchowym przygotowaniu na Misje i I Komunię św. dzieci, oraz w sprawie elewacji kościoła i balasek, prac na cmentarzu i przy probostwie;

==============

1) za śp. Patryka Potockiego (do k. r.); 2) za śp. Janusza Mikołajczuka – od rodz. Królaków z Wolicy P.; 3) za śp. Adama Skorupskiego – od Stamirowskich z Cielczy; 4) za śp. Lucjana Hyży – od kuzyna Piotra Bierła z rodz.; 5) za śp. Bronisławę Borowiecką – od rodz. Radłowskich, Ziajów i Miśkiewiczów; 6) za śp. Bronisława Antoniewicza – od Anny Roguszczak i rodz. Śliwków; 7) za śp. Pawła Frąckowiaka – od córki Ewy i syna Dominika z mamą; 8) za śp. Pawła Musielę – od siostry Czesławy z mężem; 9) za śp. Stanisławę Dobrowolską – od rodz. Podemskich i Andrzejczaków; 10) za śp. Janinę Sulejewską – od bratanicy Pauliny z rodz.; 11) za śp. Wacława Suś – od syna Przemysława; 12) za Mariana Gendaszek – od siostry Lusi z rodz.; 13) za śp. Marka Kuś – od syna Jakuba z rodz.; 14) za śp. Jana Izydorczyka – od syna Karola z rodz.; 15) za śp. Ryszarda Banaszaka – od córki Emilii z rodz.; 16) za śp. Weronikę Wójcik – od sąsiadów Ewy Pertek, Ewy Kaczmarek, Pauliny Gmerek, Selwiny Kościńskiej, Mirona Kościńskiego, Marii i Stanisława Ochman, Heleny Szczepańskiej – Dziadek, Wandy Antoszewskiej i Kunegundy Franczak; 17) za śp. Mariana Szymkowiaka w 3 r. śm.; Mikołaja i Władysławę Szymkowiak; Konrada i Longinę Frąszczak oraz Lucynę Urbaniak; 18) za śp. Teresę Konarkowską w 2 r. śm.; Franciszka i Ludwikę Krajewskich; 19) za śp. za śp. Józefa w r. śm.; Janinę, Helenę i Wojciecha Paluszkiewiczów; Katarzynę i Tomasza Idaszaków oraz zm. z rodz. Pietrzak; 20) za śp. Mariusza i Jana Pieszałków oraz zm. z rodz. Markiewiczów; 21) za śp. Łucję Jankowiak – od Aurelii z rodz.; 22) za śp. Halinę w r. śm. i Edwarda Musielaków; Jolantę, Marię i Bernarda Sierszulskich; __________________________________________

 

Czwartek 27 IV

18.30 – za śp. Annę i Franciszka Zenkerów; Annę i Wiktora Nitzke; Dawida Zaworskiego; Jadwigę i Stefana Stachowiaków; Teresę i Franciszka Bogajewiczów; Halinę i Wiesława Paterskich; Mariana Frasza ; Marię Motyl oraz zm. z całej rodz., a także za Księży i Siostry zakonne, którzy pracowali w naszej Parafii

__________________________________________

 

Piątek 28 IV

18.30 – z ok. 18 ur. Miłosza, Oliwii i Michała z prośbą o Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. w dorosłym życiu

__________________________________________

 

Sobota 29 IV Św. Katarzyny Sieneńskiej Dz. i DK Patronki Europy

18.30 – za śp. Kazimierza w 6 r. śm. i Krzysztofa Rosiejków oraz Zofię Czajka

__________________________________________

 

Niedziela 30 IV 3 Wielkanocna

 

8.00 – z ok. r. ślubu z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie w rodz.

9.30 – w 26 r. ślubu Renaty i Tadeusza z podz. za odebrane łaski i z prośbą o dalsze dla całej rodz.

11.00 – za Parafian

__________________________________________

 
Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

Intencje Mszy św. odprawionych przez różnych kapłanów,
w tym również byłego prob. ks. Eugeniusza Kiszkę
poza Parafią mieszkowską po 1.07.2016 r..

 

+Janusz Mikołajczuk – 1/od r. Pachurów, z ul. Nowej, 2/od r. Musielaków i Dolatów z ul. Jarocińskiej, 3/od r. Sójków, Kowalików i Kosiorowskich, 4/od Marzeny i Andrzeja Rożków

+Janina Janicka 1/od Firmy Pogrzebowej „Jezierski”

+Ryszard Rogoziński - 1/ od Firmy Pogrzebowej „Jezierski”

+Jadwiga Marciniak – 1/ od r. Ciesielskich z yul. Radlińskiej, 2/ od Barbary i Janusza Dolatów z ul. Jarocińskiej, 3/ od Tomasza Antoniewicza z r.

++Kazimierz Szymendera – 1/od r.Nawrockich,Jankowskich i Dąbkiewiczów, 2/ od Magdaleny i Sławomira Gołębniaków z synami, 3/ od r. Koniecznych, Jarmuż i Jarema, 4/ od Jana, Andrzeja, Tomasza Bernat z rodzinami

+Michał Ochowiak – 1/ od kuzynki Jolki i kuzyna Dariusza z rodzinami, 2/od Grażyny i Stanislawa Szymczaków, syna Tomasza i córki Agnieszki z rodziną oraz Krzysztofa z Anią, 3/ od r. Branickich z Obry Starej, 4/ od r. kowalskich, Kusiów i Ciesielskich, 5/ od chrześniaka Fabiana z rodziną, 6/od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podst. rocznik 1977, 7/ od r. Roszyk-Hybiak,Juliusz Roszyk, Lewandowskich, Cieślak-Glowacka, Sobczak Olgrzymek, 8/ od r. Kabacińskich, Marcinkowskich,Antoniewicz, Wolskich, Andrzejczak, 9/ od chrzestnego z rodziną, 10/ od r. Adamskich i Kazimiery Granek z Obry Starej, Agnieszki i Romana Dwornickich z córkami, 11/ od matki chrzestnej, 12/ od kuzynki Moniki z mężem i dziećmi, 13/od Macieja Śliwki z rodzina, 14/od r. Olszewskichz Bachorzewa, 15/ od kolegi Andrzeja z r.

+Stefan Maćkowiak – 1/ od Agnieszki i Grzegorza babczyńskich z córką 2/ od Gertrudy Ogrodowskiej z Martą i Mateuszem 3/ od Stanisława Mańczaka 4/ od Marty Maćkowiak 5/ od r. Ciesielskich i Kowalskich

+Czesław Musielak – 1/ od r. Ciesielskich i Kowalskich, 2/ od chrześniaka Łukasza z żoną i córką Patrycją, 3/ od r. Wolskich z ul. Osieckiej

+Aniela Roguszczak – 1/ od r. Wronków z Pomianowa Dolnego i Piskorskich z Jarocina, 2/ od Magdaleny i Sławomira Gołębniaków z synami

+Łucjan Hyży – 1/ od kuzyna Zenona Krawczyka z rodziną, 2/ od cioci i kuzynów z rodzinami z Łękowa, 3/ od r. Hałąsów z Lubini Małej i Mirowskich z ul. Osieckiej, 4/ od kuzyna Marka z Piły, 5/ od r. genderków z Osieka, 6/ od r. Ciesielskich z ul. Radlińskiej, 7/ od Joanny Jankowskiej z Żerkowa, 8/ od dariusza, Zuzanny Nowaków z r. z Kudowy Zdrój, 9/ od r. Sójków, Kowalików i Kaszorowskich, 10/ od Stanisława, marii Kaczmarek, Rafała, Ryszarda, Grzegorza Mariusza, Pawła, Anny, Justyny z rodzinami, 11/ od Doroty i Zenona Ciesielskich z rodziną

Na dzień 8.04.2017 r. do odprawienia pozostaly jeszcze wszystkie intencje za śp. Łucjana Hyżego oraz ok. 15 innych intencji. WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ ODPRAWIONE…

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia), rok A

 

23 kwietnia 2017 r.

 

 

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 'Pokój wam!' A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 'Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam'. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 'Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane'. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!' Ale on rzekł do nich: 'Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę'. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 'Pokój wam!' Następnie rzekł do Tomasza: 'Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym'. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 'Pan mój i Bóg mój!' Powiedział mu Jezus: 'Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli'. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego (J 20, 19-31).

 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

 

Te drzwi, drzwi wieczernika, choć zamknięte, Zmartwychwstały pokonał bez problemów. Drzwi mojego serca też by mógł, ale On tego nie zrobi. On nie chce się wdzierać do mego serca, ale tam wejść. On będzie czekał, aż ja je otworzę, dając wyraźny znak, że Go zapraszam do swego życia. Często bowiem jest tak, że moje drzwi serca są zamknięte nie tyle z obawy przed Żydami czy kimś innym, ale przed jakąś niewytłumaczalną, nieracjonalną obawą przed Jezusem.

 

Czy moje drzwi są dla Pana otwarte? Czy są otwarte każdego dnia a nie tylko od święta? Czy dla Pana są otwarte, ale dla niepożądanych gości zamknięte? A może jest odwrotnie? Czy nie tylko drzwi są otwarte, ale też ja czekam na Niego?

 

Uczniowie wobec ukazania się Zmartwychwstałego zareagowali radością. Zapewne do takiej reakcji sprowokowały ich nie tylko słowa mówiące o pokoju, ale też i rany, które pokazał im Pan. One były dowodem na to, że On się ich nie wstydzi, jak też nie wstydzi się tych za których umierając, te rany odniósł. Te rany nie są efektem jakiejś rozróby, ale głębokiej miłości do każdego człowieka?

 

Czy ja też się raduję na moje, codzienne spotkania z Panem w Jego słowie, sakramentach, drugim człowieku? Czy rany Chrystusa napawają mnie dumą? Czy może i ja noszę rany, które odniosłem jako wyznający wiarę w Pana Jezusa? Czy są powodem mojej dumy, czy może mnie krępują, zawstydzają? A może rany, które noszę, są tylko efektem moich życiowych rozrób, bójek, niczego więcej? Są świadectwem mojej siły, ale nie miłości?

 

Pierwsze dary Zmartwychwstałego to dar pokoju i Ducha Świętego. Dopiero w tej perspektywie uczniowie są zaproszeni, wezwani do podjęcia misji. To nie jakaś nowa misja, to ma być kontynuacja misji, którą Jezus otrzymał od Ojca. Jednym z elementów posłania ma być szafarstwo Bożego Miłosierdzia czyli odpuszczanie grzechów. To one krępują człowieka, odbierają mu pokój serca, w życie wprowadzają zamieszanie i nieład.

 

Czy moje serce przepełnia Chrystusowy dar pokoju? Czy działam w mocy Ducha Świętego? Czy korzystam z daru Bożego Miłosierdzia, z daru odpuszczenia grzechów czyli sakramentu pojednania? Czy jeżeli jestem księdzem, to tym darem chętnie posługuję? Czy choć nie jestem na misjach, to czuję się posłany, zobowiązany do świadectwa na rzecz Zmartwychwstałego? Czy jest to czytelne świadectwo, zachęcające innych, aby stanąć po stronie Pana?

 

Pomodlę się o jeszcze ściślejszą współpracę z Duchem Świętym, o dar Bożego miłosierdzia i pokoju.

 

III Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Oto dzień, który Pan uczynił,

radujmy się nim i weselmy...

(Ps 118, 22.24)

 

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

 

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS

Centrum Formacji Duchowej - www.cfd.salwatorianie.pl

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM