26 czerwca 2016 roku (Niedziela 14 Zwykła)

 

8.00 - + Jan Roguszczak, ++ z r. Roguszczaków, ++ Wiktoria i Maciej i ++z r. Wielińskich, ++ Stanisława, Wojciech Nagli, ++ Maria, Ignacy Gendaszek, ++ Edward, Mieczysław, Danuta, Jan Grygiel, ++ z r. Śliwków, ++ siostry zakonne i księża pracujący w naszej Parafii…

 

9.30 - ++ Zofia, Halina, Krzysztof, Edward Roguszczak, ++ Rozalia, Marcin Spychaj…

 

11.00 - ++ Pelagia, Jan Jerczyńscy, ++ z rodzin… / chrzest: Joanna, Igor, Ksawery…

 

27 czerwca 2016 roku (Poniedziałek)

19.30 - ++ Franciszka, Kazimierz Ciechchelscy…, z podziękowaniem… i prośbą…

 

28 czerwca 2016 roku (Wtorek) wspomn. św. Ireneusza, bpa i m…

7.00 - + Piotr Seiler (int. od Marii Mikołajczuk, r. Grodzkich, Jelaków, Michalaków i Norberta z żoną), + Janusz Mikołajczuk (int. szwagierki Zofii z synem)…

 

29 czerwca 2016 roku (Środa – ur. św. App. Piotra i Pawła)

 

9.00 - ++ Stanisława, Piotr Remplewicz, ++ Stanisław, Bolesław Giernacki…

 

16.00 - + Michał Ochowiak (int. od sąsiadów: Zofii Wiśniewskiej z Sebastianem, Pauliny i Artura Wojaczyków z dziećmi, r.Dąbkiewiczów, Iwony i Adriana Marcinowskich z dziećmi, Barbary Florczak oraz Ewy i Dominika Frąckowiak, Dariusza Koterbiaka z r., Ireny Bierła i Izy z r., Ani i Łukasza Jankowskich z córkami, Franciszka Jankowskiego z r.)…

 

18.30 – ZBIOROWA z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie dla Wiktorii, w int. nowego Proboszcza, +Kubuś Jańczak (w 5 r.śm.), +Patryk Potocki, +Aurelia Kosmalska , +Teresa Kmieciak, +Helena Wieczorek, +Stanisław Marchewka, +Stanisław Kujawa, +Feliks Kaczmarek, +Mieczysława Wojcińska, +Krystyna Kuś, +Pelagia Maciejewska, +Bronisława Malinowska , +Władysław Sobkowiak, +Józef Banaszak, +Ewa Rapczyńska, +Władysław Mirowski, +Remigiusz Studziński (od r. Pieszałków z Osieka i Witaszyc z Jędrzejczaków z Jarocina),+Janusz Mikołajczuk (od Elżbiety Czajka z córką i Jana Bartniczaka), +Aniela Roguszczak (od r. Ignasiaków i Majewskich z Osieka),+Eugenia Ciesielska (od Zofii Kuś oraz Karoliny i Michała Kuś z chłopcami), +Czesław Musielak (od Piotra Roguszczaka), +Tomasz Flis (od r. Roguszczaków), +Michał Bugaj (od Franciszka Kubiaka z r.),+Hieronim Mieloszyk (od Mateusza i Marleny),+Tadeusz Drobiński (od r. Michalaków i Macioszczyków z Wolicy Pustej), +Janina Pilarczyk (od Janusza Koniecznego z Jarocina), +Stefan Maćkowiak (od chrześniaczki Honoraty z r. z Hilarowa), +Aleksandra Olszewska (od syna Piotra z r.),+Kazimierz Szymendera (od r. Andrzejczaków i Bartkowiaków z Orzechowa),+Czesława Wardyńska (od r. Lisowskich z ul. Radlińskiej), +Ryszard Rogoziński (od Jacka Wolskiego z żoną i dziećmi 2/2),+Kazimierz Maćkowiak (od r.Andrzejczaków i Brzozowskich z Siedlemina), +Jadwiga Marciniak (od r. Michalaków z ul. Jarocińskiej), +Piotr Seiler (od kuzynek Leokadii i Lidii z r.), +Halina Musielak (od wnuczki Moniki z mężem), +Teresa Pajek (od Arkadiusza i Marioli Walczak z dziećmi), +Janina Janicka (od r. Golińskich i Orzechowskich), +Michał Ochowiak (od teściowej i szwagra Wiesława z Benią z Obry Starej), +Czesław Królak (od r. Dobrowolskich), +Helena Wawrzyniak (od siostrzeńca Eugeniusza z r.)

 

30 czerwca 2016 roku (I Czwartek)

17.00 - Msza św. ślubna: Małgorzata i Michał

18.30 - + Ryszard Białas (int. od córki Katarzyny z mężem i dziećmi)…

 

1 lipca 2016 roku (I Piątek)

18.30 - + Zenon Baranek (w 31 rocznicę śmierci), +Danuta Tokarska

 

2 lipca 2016 roku (I Sobota)

16.00 - Msza św. ślubna: Izabela i Łukasz

17.30 - Pierwszosobotnia Adoracja Najsw. Sakr.

18.30 - ++ Józef, Włodzimierz, Antoni, Jan, Franciszka Banaszak, ++ Antoni, Weronika, Antoni Daszczyk, + Bogumił Majewski, ++z r. Daszczyków i Banaszaków… /chrzest: Dawid, Jan…

 

3 lipca 2016 roku (Niedziela 15 Zwykła)

 

8.00 - + Ewa Rapczyńska (w 1 rocznicę śmierci)

 

9.30 - + Stanisław Kujawa (w 1 rocznicę śmierci) i ++ rodzice

 

11.00 - ++Aniela, Zofia, Mieczysław Jaworscy, ++Stanisława, Ignacy, Józef, Maria, Henryk Zimowscy, +Milena Kryzińska, ++Jadwiga, Franciszek, Wojciech, Teresa, Kazimierz, Janusz Jankowscy, +Franciszek Kraska, ++siostry zakonne i kapłani posługujący w naszej Parafii…/chrzest: Nadia…

 

Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

XII Niedziela Zwykła

19 czerwca 2016 r.

 

A wy za kogo Mnie uważacie?” (Łk 9, 20).

 

Uczestnicząc w Eucharystii i słuchając słów Jezusa wypowiadanych w Ewangelii, wierzymy, że On nie tylko mówił do Apostołów, uczniów czy tłumów w czasach Jemu współczesnych. Nie słuchamy słów Pisma Świętego jako opowieści sprzed wieków, ale wierzymy w nadprzyrodzony charakter Słowa Bożego kierowanego wprost do naszych serc, wypowiadanego przez Boga dzisiaj – tu i teraz.

Słuchając słów Ewangelii, widzimy, jak łatwo jest mówić, co o Jezusie myślą inni ludzie. Łatwo było Apostołom udzielić odpowiedzi na pytanie postawione przez Chrystusa: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”. O wiele trudniej było odpowiedzieć na pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

My dziś podobnie… Wiele możemy powiedzieć, co o Jezusie naucza Kościół, co napisali różni teologowie, co mówią kapłani, katecheci czy rekolekcjoniści. Możemy obejrzeć film o życiu i nauczaniu Jezusa, przeczytać o Nim książkę bądź artykuł w internecie. Ale najważniejsze pytanie znajduje się między wierszami dzisiejszej Ewangelii. Jezus Ciebie i mnie dziś pyta tak samo: „A kim Ja jestem dla Ciebie? Co Ty osobiście możesz powiedzieć o Mnie? Jak się ze Mną spotykasz podczas Eucharystii? Jak często i jak chętnie przyjmujesz Mnie do serca w Komunii świętej? Jak rozmawiasz ze mną w codziennej modlitwie?”

Odpowiedzi na powyższe pytania mogą każdemu z nas pomóc zrozumieć, jak wygląda moja osobista relacja z Panem Bogiem. Jemu najbardziej zależy na mojej miłości i przyjaźni. A jak jest z mojej strony? Odpowiedź na pytania o Eucharystię i modlitwę mogą mi pomóc odnaleźć prawdziwy sens przeżywanej Mszy świętej i praktykowanej modlitwy, aby odnajdywać w nich obecnego Jezusa, aby nie były to puste i powierzchowne praktyki odbębnione czy odklepane jako obowiązek.

Jezus pragnie głębi mojej miłości. Chce kontaktu, spotkania i rozmowy, które będą nawiązaniem współpracy i pogłębieniem mojej osobistej relacji z Bogiem – Ojcem i Synem w Duchu Świętym.

Jezu! Przymnóż nam wiary… Pomóż nam odnajdywać Ciebie ukrytego w liturgii, w modlitwie, w kapłanie, w moim bliźnim, w moim codziennym życiu… Amen!

 

ks. Konrad Zawłocki

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

 

Wskazania duszpasterskie na Wielki Post 2015 r..pdf (82717)

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM