Intencje Mszalne

27 października 2014 roku (Poniedziałek)

18.30 - ++Antonina, Antoni Malinowscy, ++Marianna, Antoni, Teresa, Franciszek Kubiak, ++Jan, Rafał Kosiorowski, +Henryka Wróblewska, +Edward Majchrzycki, +Stanisław Rebelski,+ks.Edward,+ks.Eug.

 

28 października 2014 roku (Wtorek) święto św. app. Szymona i Judy Tadeusza

7.00 - z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki oraz z podzięk. w 48 rocz. ślubu Krystyny i Mariana, a także w 23 rocz. ślubu Violetty i Ireneusza i z prośbą o B. błog. dla całej rodziny

 

29 października 2014 roku (Środa)

18.30 - zbiorowa z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie dla Wiktorii i dla Janusza, +Patryk Potocki, +Kazimiera Joniak (od Marii Andrzejczak, Anny i Przemysława z rodzinami), +Sylwester Wiśniewski (od ojca), +Jerzy Kwiatkowski (od Wojciecha Nawrota z żoną i dziećmi), +Stefania Mutschke (od Pelagii Suś ze Stramnic), +Kazimiera Roguszczak (od bratowej Urszuli), +Marian Szymkowiak (od Marzeny i Andrzeja Rożek), +Jerzy Cypryan (od r.Jelaków z ul.Osieckiej), +Irena Konarkowska (od r.Przepiórów i Kidów ze Stramnic), +Krzysztof Rosiejka (od r.Woźniaków i Wawrzynkiewiczów), +Paweł Bałoniak (od Szymona Dolaty z r.), +Salomea Szkudlarek (od sąsiadów: Ignaczaków, Pietrzaków i Paluszkiewiczów), +Bronisław Tłok (od sąsiadów: Matuszczaków i Lewandowskich), +Marianna Nawrot (od r.Kantorskich z Wolicy Pustej), +Henryk Węclewski (od r.Węclewskich z Chwalęcina z synami), +Czesław Sobkowiak (od r.Dąbkiewiczów), +Sylwester Chwiłkowski (od r.Grygielów i Wingerów)

 

30 października 2014 roku (Czwartek)

18.30 - ++ Cecylia, Antoni Grygiel, ++ Katarzyna, Józef Mizera, ++ z r. Grygielów i Mizerów…

 

31 października 2014 roku (Piątek)

18.30 - + Marek Szymczak (w 24 rocz. śm.), ++ Pelagia, Zenon Baranek, + Danuta Tokarska…

 

1 listopada 2014 roku (Sobota – ur. Wszystkich Świętych)

 

8.00 - + Czesław Sobkowiak (int. od brata Stanisława z żoną i córką Agnieszką)…

 

9.30 - + Salomea Szkudlarek (int. od syna Maurycego z żoną i dziećmi)…

 

14.00 - /na cmentarzu !!!/ za żywych i zmarłych Parafian…

 

2 listopada 2014 r.(Niedziela – Dzień Zaduszny, Wsz.Wiernych Zm.)

 

8.00 - +Tomasz Hertel i ++ z r. Wujków, Hertelów i Marczaków…

 

9.30 - ++ Jadwiga, Zofia, Jan, Franciszek Sosnowscy, ++ Tekla, Wojciech Banaszak, ++ Weronika, Michał Guszczak, ++ Jadwiga, Jakub Nowak, ++ krewni i z rodziny…

 

11.00 - w intencji wyznaczonej przez Papieża…

 

18.30 - zaduszkowa za wszystkich wiernych Parafian ubiegłego roku...(od 2.11.2013 – 1.11.2014)

 

 

 

Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

XXX niedziela zwykła, 26 października 2014 r.

Wj 22.20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; J 14,23; Mt 22,34-40
albo uroczystość Rocznicy poświęcenia własnego kościoła

Ja jestem Pan, i nie ma innego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Rozważanie ks. Radosława
Słowa pouczenia, które słyszymy we fragmencie Księgi Wyjścia, to nic innego jak katecheza, którą wygłasza Bóg pod Synajem. Dotyczy ona czynienia dobra, uczynków miłości i miłosierdzia wobec ubogich i niesienia im pomocy w wymiarze społecznym. To było niezwykle ważne przeświadczenie, że Bóg jest po stronie słabszych, w jakimś stopniu nieporadnych, tych, którzy sami nie mogli sobie pomóc. Osoby szczególnie uprzywilejowane w oczach Bożych to: cudzoziemcy, wdowy, sieroty, ubodzy, pozbawieni środków do życia. Bóg mówi, że słyszy ich wołanie i że usłyszy każdą skargę: „Jeśliby się [ktoś] żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy”. I nie chodzi o to, byśmy się Boga bali, ale o wrażliwość serca, która rodzi się jako odpowiedź na potrzebę konkretnych ludzi. Chodzi nie o nakaz, ale o miłość.
Św. Paweł dziękuje ponownie Tesaloniczanom za ich wiarę w moc Du cha Świętego, za przyjęcie Ewangelii i życie dla Ewangelii. Przyjęcie Ewangelii o Jezusie Chrystusie dokonało się za cenę prześladowań, dlatego jest godne pochwały. Ucisk i cierpienia stały się najgłośniejszym i najprawdziwszym świadectwem dla innych, wzorem dla chrześcijan w Macedonii i Achai. Kiedy czasem nam się wydaje, że za mało czynimy, aby innych przyprowadzić do Jezusa, to pamiętajmy, że największą wartość ma świadectwo wiary. Wtedy niewiele trzeba mówić, nikomu nie trzeba się chwalić. Pisze o tym św. Paweł: „Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna”.
W dzisiejszej Ewangelii pojawia się kolejne pytanie pułapka. Uczony w Prawie pyta Jezusa o najważniejsze przykazanie. Trudno odpowiedzieć na takie pytanie, gdy ktoś spośród 613 przykazań każe wybrać jedno. Każd a odpowiedź niesie ryzyko usłyszenia zarzutu uczonych w Prawie: „Dlaczego to właśnie wybrałeś, a nie inne?”. I po raz kolejny Jezus odpowiada bardzo konkretnie i jednoznacznie: „Będziesz miłował Pana Boga swego”, wskazując przykazanie miłości Boga jako pierwsze i przykazanie miłości bliźniego jako drugie. Więc nie chodzi o formalizm: które? na ile? dlaczego? Ale chodzi o miłość, która staje się życiem człowieka. Chodzi o to, by kochać „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”, czyli całym sobą, a nie tylko częściowo, w oparciu o jakieś kalkulacje. Odpowiedź Jezusa staje się wezwaniem do podejmowania konkretnych działań w naszej codzienności – nie do powtarzania pięknych słów, ale raczej pięknych czynów, które ukażą prawdę o nas samych i powiedzą, czy jesteśmy godni wiary w Jezusa; wiary, którą na mocy wybrania otrzymaliśmy. Potrzeba ją ciągle potwierdzać.

 

ks. Radosław Góralski

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007
br. Adrian Brzózka OFM