Intencje Mszalne

20 kwietnia 2015 roku (Poniedziałek)

18.30 - ++Alfred, Narcyz, Antoni Nawroccy, ++Cecylia, Kazimierz, Tadeusz, Jerzy Kwiatkowscy, +Elżbieta Piasecka…

 

21 kwietnia 2015 roku (Wtorek) wspomn. św. Scholiewicy

7.00 - +Janusz Mikołajczuk (int.od córki Justyny z rodziną)…

 

22 kwietnia 2015 r. (Środa)

18.30 - zbiorowa z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie dla Wiktorii,+Patryk Potocki, +Jerzy Cypryan, +Marian Szymkowiak (w 1 r.śm.),++Longina, Konrad Frąszczak, +Lucyna Urbaniak, +Alodia Mańczak (w 3 r.śm.),+Jolanta Koterba, ++Franciszek, Wacław, Helena, Błażej Michalak, +Kamil Gonera, ++Helena, Michał Pieńczak, ++Teresa, Stefan Chałupniczak, ++z r. Pieńczaków, Czarnyszków,Michalaków, Wojtkowskich, ++siostry zak. i ks. prac. w n.Par.,+Krzysztof Rosiejka (od r.Dworniczaków z Radlina), +Marianna Nawrot (od Krzesława Nawrot z r. z Boguszynka), +Henryk Węclewski (od r.Homów z Radlina),+Pelagia Łączniak (od wnuka Marka Łączniaka z r.),+Aurelia Kosmalska (od sąsiadów Jaworskich), +Krzysztof Roguszczak (od r. Kosmalskich),+Stanisława Szerle (od r.Wojcińskich i Miśkiewiczów),+Zbigniew Szerle (od chrześniaczki Eli z r.),+Józef Kwiatkowski (od Czesława Dolaty z r.),+Marian Matuszczak (od r.Kochów z Krzykos), + Franciszek Matuszczak (od r. Stachowiaków), +Helena Wieczorek (od Andrzeja Klugi z r.), +Kazimiera Graczyk (od Franciszka Domina z córką Marią), +Kazimiera Brzęcka (od bratowej Krystyny z Pobiedzisk), +Remigiusz Studziński (od Anny i Krzysztofa Pachurów z dziećmi), +Władysław Mirowski (od r. Wyparło z Jarosławca), +Mieczysława Wojcińska (od Janiny Zenker z Mieszkowa),+Janina Glapa (od Ryszarda z żoną z Jarocina),+Władysław Sobczak (od Bogdana Antczaka z r.),+Teresa Kmieciak (od Marioli i śp.Janusza Mikołajczuków i Grodzkich), +Janusz Mikołajczuk (od członkiń KGW z Mieszkowa),+Bronisława Malinowska (od r.Majorów z Łuszczanowa),+FeliksKaczmarek

 

23 kwietnia 2015 roku (Czwartek)

18.30 - ++Teresa, Kazimierz, Bolesław, Józefa Wojcińscy,++Otylia, Marian, Zofia, Helena, Marianna, Antoni Urbaniak..

 

24 kwietnia 2015 roku (Piątek)

18.30 - ++ Anna, Jan Wojaczyk, ++ Krystyna, Aleksander, Bogusław, Sławomir Jankowiak

 

25 kwietnia 2015 roku (Sobota)

16.00 - Msza św. ślubna: Karolina – Roman…

17.00 - z podziękowaniem… i prośbą… w 18 rocznicę urodzin Mikołaja i Bartosza…

18.30 - z podziękowaniem… i prośbą… w 24 rocznicę ślubu… Renaty i Tadeusz…

 

 

26 kwietnia 2015 roku (Niedziela 4 Wielkanocna)

 

8.00 - + Zbigniew Frąszczak, ++ Józefa, Feliks, Zygmunt Musielak, + ks. Edward, + ks. Eugeniusz…

 

9.30 - + Kazimiera Rosiejka (w 4 rocz. śm.), + Bolesław Czajka, + Krzysztof Rosiejka…

 

11.00 - ++ Marta, Stefan Sroczyńscy, ++ Wiesława, Stanisław Sobczak, ++ Bronisław, Jadwiga, Antoni Koterba, +Stefan Królak, ++ z całej rodz. Sroczyńskich i Koterbów, + ks. Edward, + ks. Eugeniusz

 
Treść intencji należy zweryfikować, ewentualną niezgodność zgłosić natychmiast ks. Prob.

 

Trzecia Niedziela Wielkanocna, 19 kwietnia

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem

Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4; Łk 24, 35-48

Z Ewangelii wg św. Jana
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wt edy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

Rozważanie ks.Radosława
Św. Piotr jednak mocno przekonuje Żydów o winie, jaką zaciągnęli, krzyżując Jezusa. Trzeba bowiem mieć świadomość grzechu, trzeba zdać sobie sprawę z uczynionego zła. A to już oznacza lub może oznaczać drogę powrotną, konkretny ratunek, przyjęcie Jezusa i Jego Odkupienia. Bóg wypełnia swój plan – nawet z ludzkiej niegodziwości i zła, z owego zaparcia się Jezusa i z wyroku skazującego wyprowadza konkretne dobro. Apostoł świadomy tego wskazuje Żydom drogę pokuty i nawrócenia, by grzechy przeciwko Jezusowi zostały odpuszczone, a przede wszystkim darowane owo odrzucenie Jezusa, zbrodnia i niesprawiedliwość.
Nie ma bowiem zła i grzechu, a także winy, których by Bóg nie przebaczył. Pisze o tym św. Jan Apostoł we fragmencie swojego listu. Bo drogą naszej wiary jest wypełniać i wypełnić przykazania, a więc czynić miłość, co oczywiście oznacza nie grzeszyć. O to pro si Apostoł w pierwszych słowach. Unikać grzechu, ale znajdować ratunek w Jezusie, który nas pojednał i jedna bo w Nim mamy darowanie wszelkich grzechów. Ważne żeby do Niego przychodzić, uciekać się w zaufaniu, oddaniu i ufności. Można bowiem daleko odejść, nawet pobłądzić tak bardzo, o czym słyszymy w dzisiejszej liturgii, ale naszym zadaniem jest powrócić drogą pojednania do Boga i Jego prosić o przebaczenie.
Jakże bardzo uczniowie są zagubieni w tych pierwszych chwilach, kiedy docierają do nich różne informacje, szczególnie te, że Jezus żyje. Jak w to uwierzyć?, Czy to możliwe?, Kto mówi prawdę? A może to pomyłka? Różne myśli krążą w ich głowach. I trzeba się w tym wszystkim jakoś odnaleźć. Więc staje pośród nich Zmartwychwstały Pan z darem pokoju. Staje i wchodzi w ich mroki wątpienia. Oni nadal nie wierzą, mówi o tym jasno św. Łukasz. On prosi ich o jedzenie i tłumaczy pisma, a także dotyka ich rozum obj awieniem, tak że zaczynają rozumieć jakby coraz więcej. W tym spotkaniu rodzi się prawdziwa wiara, wiara mocna, bo oparta na doświadczeniu. Prośmy, o takie spotkanie, które pozwoli nam zrozumieć i uwierzyć!

 

ks. Radosław Góralski

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

 

Wskazania duszpasterskie na Wielki Post 2015 r..pdf (82717)

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM