Poniedziałek 24 II

18.30 – za śp. Walerię i zm. z rodz. oraz śp. Stanisławę i zm. z rodz.

____________________________________________

 

Wtorek 25 II

8.00 – za Parafian

____________________________________________

 

Środa 26 II Popielcowa

8.00 – za Parafian

18.30 – 1) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary; Leszka i Renaty; małżonków z Pusz-czykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 2) z prośbą o opiekę – Teresa; 3) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 4) z prośbą o pomoc w sprawach duchowych i materialnych naszej Parafii; 5) z prośbą o ratunek małżeństwa; 6) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do k. r.); 7) z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i żywą wiarę dla Natalii, Kacpra i ich rodziców; 8) z podziękowaniem Matce Nieust. P. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie dalszą opiekę Bożą; 9) o „dar życia” dla małżonków (do k. VI); 10) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki i Janiny oraz ich rodzin; 11) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 12) z prośbą o pomoc Bożą przez Matkę Najśw. w ro-zeznawaniu i realizowaniu woli Bożej dla dzieci (do k. VI); 13) z prośbą o uzdrowienie męża i brata z cho-roby nowotworowej oraz o zdrowie i błogosł. Boże dla rodziny (do k. VI); 14) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą  dla rodziny (do k. r.); 15) z podz. za otrzymane łaski i zdrowie; z prośbą o Boże błogosł. i światło Ducha Świętego dla Jubilatów Stanisławy i Edwarda z ok. 62 r. pożycia małż. oraz opiekę i zdro-wie dla całej rodz.; 16) z prośbą o zdrowie, uzdrowienie i umocnienie dla chorych i cierpiących oraz z proś-bą o nawrócenie grzeszników – int. od Grupy Modlitewnej (do k. r.);

=====================

1) za śp. Janusza Kaczmarka – od rodz. Kuźmińskich z Mieszkowa; 2) za śp. Bożenę Wielińską – od rodz. Misiarczyków, Zięciaków, Daszczyków, Piglów, Majusiaków, Czesława Grajka, Dostatnich, Kumarów i Ger-trudy Konarkowskiej; 3) za śp. Karola Przepiórę – od rodz. Piotrowiaków z Panienki; 4) za śp. Czesławę Domin  – od Bożeny Domin; 5) za śp. Błażeja Mieloszyka – od sąsiadów Eweliny Kapłon z mężem i dziećmi oraz Anny Kwiatkowskiej; 6) za śp. Mirosława Miśkiewicza – od rodz. Konkolewskich ze Szypłowa; 7) za śp. Bronisławę Kuś – od rodz. Zielonków i Marii Jędrzejczak; 8) za śp. Mirosławę Macioszczyk – od Sierańskich i Nawrockich; 9) za śp. Bogdana Wieczorka – od całej rodz. Markiewiczów; 10) za śp. Waldemara Marcinkowskiego – od sąsiadów z Miesz-kowa: Doroty Regulskiej, Genowefy Garsztki, Czesława Szymendery, Krzysztofa Pachury z rodz., Michała Pachury z rodz., rodz. Kamieniarczyków, Jaworskich, Gryglów, Sierańskich i Nawrockich; 11) za śp. Stanisława Ferenca – od rodz. Pietrzaków i Gołębniaków; 12) za śp. Janinę Mieloszyk – od Mariana Suś z rodz.; 13) za śp. Stanisława Frankowiaka – od siostrzeńca Kazimierza z rodz. z Mieszkowa; 14) za śp. Annę Dolata – od cioci Janki z rodz. z Zakrzewa; 15) za śp. Czesława Pietrzaka – od Agnieszki i Leszka Pocztów z Biadek; 16) za śp. Klarę Markiewicz – od sąsiadów Genderków; 17) za śp. Jerzego Szymenderę – od rodz. Krysiów i Wicijowskich ze Szypłowa; 18) za śp. Leszka Konarkowskiego – od siostry Wiolety z synem Pawłem i chrześniaczki Kingi z rodz.; 19) za śp. Emilię Seiler – od rodz. Niemierów, Waligórów i Dziadków z Runowa; 20) za śp. Leona Franczaka – od Barbary i Romana Jaworskich z dziećmi; 21) za śp. Krzysztofa Kaczmarskiego – od Alfreda Wiśniewskiego z rodz.; 22) za śp. Genowefę Golińską – od Eweliny i Radka Szwajcar; 23) za śp. Czesławę Roszyk – od Patrycji i Łukasza Kaczmarków z córkami z Zakrzewa; 24) za śp. Henryka Dąbkiewicza – od rodz. Macioszczyków i Grodzkich z Mieszkowa; 25) za śp. Kryspinę Malinowską – od wnuków Karoliny, Agnieszki, i Wojciecha z rodzinami; 26) za śp. Jana Łączniaka – od siostry Gabrysi z mężem z Cerekwicy; 27) za śp. Stanisława Roguszczaka – od Związku Emerytów i Rencistów z Mieszkowa; 28) za śp. Genowefę Urbanowicz – od sąsiadów Nalezińskich i Kwiatkowskich; 29) za śp. Stanisława Michalczyka – od rodz. Jaworskich z Jarocina; 30) za śp. Józefa Wiśniewskiego – od bratowej Aleksandry z rodz.; 31) za śp. Genowefę Kaczmarek – od Jacka Matuszczaka z rodz.; 32) za śp. Karola Mąkę – od Karola Kościelniaka; 33) za śp. Jana Adamskiego – od rodz. Szymczaków z Międzyborza; 34) za śp. Irenę Koterba – od syna Lucjana z rodz.; 35) za śp. Urszulę Kaczmarską – od koleżanki Anny Kościelniak z Mieszkowa; 36) za śp. Tadeusza Szukalskiego – od rodz. Grzybek i Jankowskich; 37) za śp. Jana Sójkę – od córki Honoraty z mężem i córką; 38) za śp. Michała Stanisławiaka – od brata Mateusza; 39) za śp. Wiesława Janickiego – od żony; 40) za śp. Halinę Zielińską; 41) za śp. Genowefę Grabijas – od Służby Liturgicznej; 42) za śp. Bogumiła Tylżanowskiego – od chrześniaczki Hani z rodz.; 43) za śp. Teresę w 6 r. śm., Kazimierza i Janusza Jankowskich; 44) za śp.  Wiesława Janickiego – od rodz. Sobkowiaków z ul. Radlińskiej; 45) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.);

____________________________________________

 

Czwartek 27 II

18.30 – z ok. 60 ur. Janiny z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla Jubilatki i rodz.

____________________________________________

 

Piątek 28 II

18.30 – za śp. Bronisławę i Kazimierza Stachowiaków; Narcyza i Antoniego Nawrockich; Mariannę i Edwarda Kończalów; Tadeusza Nykla; Witolda Skubka; zm. z rodz. Muchów, Stachowiaków i Nawrockich oraz zm. Kapłanów i Siostry zakonne

____________________________________________

 

Sobota 29 II

18.00 – 1) za śp. Mariana Wiśniewskiego w 10 r. śm, Kazimierę, Władysławę, Stanisława, Sylwestra i Józefa Wiśniewskich; Franciszkę i Stanisława Wawrzyniak; Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Michała Bugaja

   2) za śp. Waldemara Marcinkowskiego – od Jarosława Grunwalda  

____________________________________________

 

Niedziela 01 III 1 Niedziela Wielkiego Postu 

8.00 –  za śp. Bogumiła, Stefanię, Ignacego i Jana Majewskich; Iwonę Gocką; Feliksa Macioszczyka; Mariannę i Jana Koterbów; Marię Szymkowiak oraz zm. z rodz.;

9.30 – 1) za śp. Edwarda, Teofilę, Petronelę i Józefa Kaczmarków; Małgorzatę i Jana Koterbów i zm. z rodz.; Mariannę, Stanisława, Jerzego i Krzysztofa Krawczyków; Rozalię i Józefa Klapczarek

   2) za śp. Mirosławę Macioszczyk w 1 r. śm.; zm. z rodz. Macioszczyków i Bartkowiaków; śp. Teresę Siudzińską

11.00 – za Parafian

16.00 – Msza św. dla starszych i chorych

____________________________________________

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM