Niedziela 02 V 5 Wielkanocna

8.00 –  za śp. Czesławę i Zbigniewa Geisler; zm. z rodz. Gottfried; Dariusza Buszkiewicza i zm. z rodz. Frąckowiaków i Janickich

9.30 – za śp. Zbigniewa w 4 r. śm. i Genowefę Golińskich

11.00 – w int. 5 Róży Żywego Różańca NSPJ z prośbą o światłość i dary Ducha Świętego dla członkiń i ich rodzin oraz o radość wieczną dla zmarłych członkiń Zofii, Krystyny, Marii i Heleny

_________________________________

Poniedziałek 03 V NMP Królowej i Gł. Patronki Polski uroczystość

8.00 – za śp. Weronikę w 29 r. śm. i Stanisława Andrzejczaków; Tadeusza, Kryspinę, Józefa i Jolantę Malinowskich; Marka Głowackiego; Zbigniewa Przybylskiego oraz wszystkich zm. z tych rodzin

9.30 – 1) z podz. za wysłuchane prośby

   2) za śp. Karola Przepiórę; Norberta Królaka; Wojciecha i Katarzynę Mućke; Henryka, Franciszka i Stefanię Mućke; Mariana i Mariannę Przepióra; Marię i Stefana Łysiak; Marka, Teresę i Stanisława Płócienników; zm. z rodz. Mućkich i Pietrowiaków; Księży i Siostry zakonne, którzy pracowali w naszej Parafii

11.00 - z prośbą o błogosł. Boże dla Strażaków i ich rodzin oraz o radość wieczną dla zm. Strażaków

______________________________________

Wtorek 04 V Św. Floriana, m. wspomn. obow.

8.00 – za śp. Józefa w 20 r. śm., Joannę i Wawrzyńca Pietrowiaków; Marię Nowak; zm. z rodz. Pietrowiaków, Susiów, Kowalczyków, Dorszów; dusze w czyśćcu cierpiące

______________________________________

Środa 05 V

18.30 – 1) z prośbą o opiekę – Teresa; 2) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 3) z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Parafii; 4) z podziękowaniem Matce Nieust. Pomocy za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Renaty (do k.r.); 5) o „dar życia” dla małżonków (do k. VI.); 6) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki, Janiny, Lechosława i Mariusza oraz ich rodzin; 7) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 8) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 9) z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o powrót do zdrowia i potrzebne łaski Boże dla Mateusza – od rodziców i żony z córką Amelką; 10) z prośbą o zdrowie dla Grażyny – od męża z rodz.; 11) z prośbą o sakramentalny związek małżeński dla brata oraz o uwolnienie jego rodziny z wszelkich zniewoleń – czcicielka MB; 12) z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o pomoc Bożą przez Matkę Najśw. w dalszym rozeznawaniu i realizowaniu woli Bożej dla dzieci (do k.VI); 13) za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i młodzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na dary Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 14) za Sylwię o nawrócenie i pomoc Bożą dla niej i jej rodz.; 15) za Katarzynę o zdrowie i opiekę Bożą dla niej i rodz.; 16) z prośbą o szczęśliwy przeszczep szpiku i uzdrowienie Barbary z choroby nowotworowej (do k. r.); 17) z prośbą o uzdrowienie dla Agnieszki (do k. r.); 18) z prośbą do MB  Nieust. Pomocy o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i opiekę Bożą dla rodz. (do k. VI);

=================

1) za śp. Czesławę Roszyk – od Zofii i Jana Wawrzynkiewiczów z Cząszczewa; 2) za śp. Kryspinę Malinowską – od Janki Andrzejczak z rodz.; 3) za śp. Irenę Koterba – od Jacka Dostatniego z rodz.; 4) za śp. Jana Sójkę – od Ewy Szukalskiej z rodz.; 5) za śp. Wiesława Janickiego – od Majusiaków; 6) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od rodz. Klameckich; 7) za śp. Czesławę Kowalczyk – od Pawła Kaczmarka z rodz.; 8) za śp. Czesława Wojcieszaka – od Aleksandrowiczów z Chociczy: Marii i Władysława, Violety i Marka z rodz., Danuty i Krzysztofa; Aliny i Adama z rodz. z Murzynowa Leśnego; 9) za śp. Macieja Rogozińskiego – od Jacka Guszczaka z żoną ze Szypłowa; 10) za śp. Henryka Ignasiaka – od Czesława Jańczaka z rodz. z Zalesia; 11) za śp. Mieczysława Mazura – od rodz. Jankowiaków z Dąbrowy; 12) za śp. Jarosława Frąckowiaka – od Eugenii Głowackiej z rodz.; 13) za śp. Marię Ochman – od brata Zygmunta i rodz. Walczaków z Goliny; 14) za śp. Rafała Miśkiewicza – od Karoliny Sobkowiak z rodzicami; 15) za śp. Helenę Dziadek-Szczepańską – od Zenona Wardyńskiego i rodz. Lisieckich; 16) za śp. Eugeniusza Szerle – od Macieja Matuszaka z rodz.; 17) za śp. Kazimierę Szik – od Angeliki i Wojtka Macioszczyk; 18) za śp. Ludwika Like – od rodz. Bocianowskich z Sobótki; 19) za śp. Antoniego Marcinkowskiego – od Marty Wiśniewskiej; 20) za śp. Irenę Bierła – od Patrycji i Łukasza z rodzinami; 21) za śp. Halinę Zdunek – od rodz. Hałasów; 22) za śp. Mariana Banaszyńskiego – od kuzynki Marii, rodz. Nagłych, Czesława Czaczyka i Magdaleny Dolaty z Jasiem z Wolicy Pustej; 23) za śp. Mariannę Jarmuż – od rodz. Jarmużów z Chwalęcina; 24) za śp. Rafała Giełdę – od kolegów z Mieszkowa; 25) za śp. Jana Nawrota – od kuzynki Katarzyny Moszczyńskiej z rodz.; 26) za śp. Anielę Maćkowiak – od rodz. Giernackich i Ciesielskich; 27) za śp. Zygmunta Wiśniewskiego – od Władysławy Dolnej i rodziny Feser; 28) za śp. Janinę Tylską – od rodz. Jarzyniaków z Tokarowa; 29) za śp. Tadeusza Jańczaka – od Janiny Frąckowiak i Wandy z rodz.; 30) za śp. Władysławę Wojcieszak – od rodz. Wyparło i Marii Stanisławiak ze Stramnic; 31) za śp. Stanisławę Nawrocką – od Ireny Gmerek z synem Grzegorzem i rodz. Kantorskich; 32) za śp. Eugeniusza Konarkowskiego – od Sławka Konarkowskiego z żoną i dziećmi; 33) za śp. Martę Michalak – od Teresy Rojewskiej oraz Zofii i Kazimierza Zalewskich; 34) za śp. Romana Słowińskiego – od Magdaleny Szymendera z rodz.; 35) za śp. Bogumiła Kowalczyka – od brata Mikołaja z żoną i synem z Aleksandrowa; 36) za śp. Wiktora Kowalczyka – od wnuczki Sandry z Łukaszem i Markusem; 37) za śp. Wandę Szymkowiak – od wnuka Dariusza i wnuczki Sylwii z rodzinami; 38) za śp. Floriana Franczaka – od Aldony Nowackiej z rodz.; 39) za śp. Bożenę Domin – od wnuczki Kasi z rodz.; 40) za śp. Irenę Bartkowiak – od syna Szymona z żoną i synem; 41) za śp. Andrzeja Dobrowolskiego – od córki Jadwigi z mężem; 42) za śp. Jana Dębińskiego – od żony Jolanty; 43) za śp. Romana Sawarzyńskiego – od dzieci z mamą; 44) za śp. Kazimierza Niemiera – od żony Zdzisławy; 45) za śp. Halinę Zielińską; 46) za śp. Jana i Genowefę Grabijas; 47) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 48) za duszę najb. opuszczoną, prosząc, by ta dusza pomogła wyprosić łaskę żalu za grzechy i nawrócenie dla taty – czcicielka MB (do k. r.); 49) za śp. Mariana Szerle w 7 r. śm.; 50) za śp. Mariana Kołodzieja w 1 r. śm. – od synów i córki; 51) za śp. Radosława Wawrzynowicza – od rodz. Frątczaków, Trawińskich i Krzysztoszek; 52) za śp. Radosława Wawrzynowicza – od rodz. Halek i Krystyny Chmielewskiej

______________________________________

Czwartek 06 V Św. app. Filipa i Jakuba

18.30 – za śp. Romana Świgonia w r. śm.; Mieczysława Kędziorę; zm. z rodz. Mitschke, Świgoniów i Grzesiek

______________________________________

Piątek 07 V

18.30 – za śp. Bożenę, Henryka w r. śm. i Czesławę Domin; Helenę, Stefana i Bogdana Wieczorków; Mariannę Wojtkowską; Jakuba Jańczaka oraz zm. z rodz. Sołtysów, Wieczorków, Dominów i Czajków

______________________________________

Sobota 08 V Św. Stanisława bp. i m., głównego patrona Polski i Archidiecezji, ur.

8.00 – za Parafian

18.30 – za śp. Kazimierę w 25 r. śm., Jadwigę, Stanisławę, Kazimierza i Marka Kubiaków; Józefę i Józefa Barańczaków

______________________________________

Niedziela 09 V6 Wielkanocna

8.00 –  za śp. Bronisławę i Kazimierza Stachowiaków; Macieja Rogozińskiego; Zofię, Stanisława, Annę i Zbigniewa Dolatów; Tadeusza Nykla; Witolda Skubka; Narcyza Nawrockiego; Leszka Konarkowskiego; zm. z rodz. Muchów, Stachowiaków, Dolatów i Nawrockich oraz Księży i Siostry zakonne, którzy pracowali w naszej Parafii

9.30 – za śp. Waldemara w 2 r. śm., Antoniego, Katarzynę i Wincentego Marcinkowskich; Marię, Ignacego, Katarzynę i Jana Stałkowskich; Katarzynę, Wawrzyńca i Stanisława Matuszewskich oraz Księży Edwarda i Eugeniusza

11.00 – za śp. Bożenę Krajewską w 30 r. śm.; Marię i Floriana Majorów i zm. z rodzin

______________________________________