Poniedziałek 10 VIII Św. Wawrzyńca diak. i m.

18.30 – za Parafian

19.30 – za naszych bliskich zmarłych (w kaplicy)

_________________________________

Wtorek 11 VIII Św. Klary, dz.

8.00 – w 13 r. ślubu Julity i Maurycego z podz. P. Bogu za wszelkie łaski i z prośbą o opiekę Bożą, błogosł. I dary Ducha Świętego dla Jubilatów i dzieci

_________________________________

Środa 12 VIII

18.30 – 1) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary; Leszka i Renaty; małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 2) z prośbą o opiekę – Teresa; 3) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 4) z prośbą o pomoc w sprawach duchowych i materialnych naszej Parafii; 5) z prośbą o ratunek małżeństwa; 6) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do k. r.); 7) z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i żywą wiarę dla Natalii, Kacpra i ich rodziców; 8) z podziękowaniem Matce Nieust. P. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Renaty; 9) o „dar życia” dla małżonków (do k. r.); 10) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki i Janiny oraz ich rodzin; 11) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 12) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 13) z prośbą o siłę niesienia krzyża choroby; o uzdrowienie Barbary z choroby nowotworowej (do k. r.); 14) z prośbą do MB Nieust. Pomocy o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie, błogosł. Boże dla rodz. (do k. r.); 15) z prośbą o pomoc Bożą, zdrowie i błogosł. Boże dla Lechosława i rodz.; 16) z prośbą o zdrowie, uzdrowienie i umocnienie dla chorych i cierpiących oraz z prośbą o nawrócenie grzeszników – int. od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 17) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Mateusza – od rodziców i żony z córką Natalką; 18) z prośbą o zdrowie dla Grażyny – od męża z rodz.

========================

1) za śp. Janusza Kaczmarka – od sąsiadów Michałkiewiczów; 2) za śp. Czesławę Domin – od Marii Szymendera z rodz.; 3) za śp. Mirosława Miśkiewicza – od Jarosława Kaczmarskiego z rodz.; 4) za śp. Mirosławę Macioszczyk – od Janiny i Franciszka Ignasiaków; 5) za śp. Bogdana Wieczorka – od Zygmunta i Renaty Maćkowiak z Radoszkowa; 6) za śp. Stanisława Ferenca – od rodz. Cieślaków z synami; 7) za śp. Annę Dolata – od Bułakowskich z rodz. z Wrześni; 8) za śp. Czesława Pietrzaka – od Karoliny z rodz.; 9) za śp. Klarę Markiewicz – od Magdaleny i Walentego Studzińskich z Osieka; 10) za śp. Leszka Konarkowskiego – od Stefanii Sykuła i Anny Kwiatkowskiej; 11) za śp. Genowefę Golińską – od Barbary z mężem i mamą; 12) za śp. Czesławę Roszyk – od Marii Musiela z synem Januszem; 13) za śp. Henryka Dąbkiewicza – od Elżbiety Andrzejczak i Anny Szymendera; 14) za śp. Kryspinę Malinowską – od Wiesława Malinowskiego z rodz.; 15) za śp. Stanisława Michalczyka – od Ireny i Henryka Pawłowskich z dziećmi; 16) za śp. Genowefę Kaczmarek – od rodz. Grabarków z Kowalewa; 17) za śp. Karola Mąkę – od Dawida Tomczaka z Zakrzewa; 18) za śp. Jana Adamskiego – od rodz. Grewling; 19) za śp. Irenę Koterba – od Barbary Idczak z rodz.; 20) za śp. Tadeusza Szukalskiego – od siostry Krystyny z mężem; 21) za śp. Jana Sójkę – od Henryka Kmieciaka z rodz.; 22) za śp. Michała Stanisławiaka – od Joanny i Antoniego Papież z Mieszkowa; 23) za śp. Wiesława Janickiego – od rodz. Pietrzaków i Gołębniaków; 24) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od Marciniaków z rodz. z ul. Dworcowej; 25) za śp. Renatę Posłuszną – od Krystyny Wieczorek z rodz.; 26) za śp. Edwarda Kołodziejczaka – od wnuczki Elizy z rodz.; 27) za śp. Stanisława Banaszaka – od sąsiadów Wiesława i Grzegorza Sójków z dziećmi; 28) za śp. Andrzeja Jaworskiego – od szwagra Leszka z rodz.; 29) za śp. Sylwestra Roguszczaka – od Dariusza i Romy Hojnackich z dziećmi; 30) za śp. Czesławę Kowalczyk – od rodz. Kucharskich z Wolicy Nowej; 31) za śp. Czesława Wojcieszaka – od rodz. Perów z Jarocina; 32) za śp. Macieja Rogozińskiego – od brata Rafała z rodz.; 33) za śp. Eugeniusza Telegę – od Teresy Grześczak, Ireny i Stanisława z Ruska; 34) za śp. Alfreda Rzepkę – od Marii i Zenona Biniasz z Jawor; 35) za śp. Danutę Pawełczyk – od mamy i brata Marka; 36) za śp. Cecylię Banaszak – od córki Heni z mężem; 37) za śp. Halinę Zielińską; 38) za śp. Genowefę Grabijas; 39) za śp. Mateusza Antoniewicza – od wuja Pawła z żoną, ciocią Marią i od Czesława Czaczyka z Wolicy Pustej; 40) za śp. Marlenę Taciak – od cioci Lidii Grzesiek; 41) za śp. Cecylię Zielonka – od Marii Jędrzejczak z rodz.; 42) za śp. Stanisławę Merklinger – od rodzin Krajewskich i Dutkiewiczów; od Moniki Wasik; Grzegorza Frankowskiego; Agnieszki Durczak; Wojciecha Szymendery; od rodzin Mąków, Mieloszyk i Like; 43) za śp. Mariana Krysztofiaka oraz Mieczysławę i Je-rzego Świgoniów; 44) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.);

_________________________________

Czwartek 13 VIII

18.30 – za śp. Joannę i Zygfryda Krzaczkowskich; Helenę i Czesława Mąków

_________________________________

Piątek 14 VIII Św. Maksymiliana Marii Kolbego pr. i m.

18.30 – z podz. P. Bogu Wszechmogącemu i Matce Najśw. za wszystkie otrzymane łaski w dotychczasowym życiu i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodz., a dla zmarłych upraszamy radości oglądania Boga w niebie

_________________________________

Sobota 15 VIII WNIEBOWZIĘCIE NMP Uroczystość

8.00 – za śp. Stanisława w 50 r. śm., Bronisławę, Marka, Jadwigę i Marcina Kuś oraz zm. z rodz. Kuś; Ewę Rapczyńską; Bożenę Krajewską; Zofię i Józefa Malinowskich oraz zm. z rodz. Malinowskich; Zofię Zachuta; Helenę Olejniczak; zm. Siostry zakonne i Księży, którzy posługiwali w Naszej Parafii

9.30 – za śp. Łucję Halek w 12 r. śm.; zm. z rodz. Halków i Bierłów oraz zm. sąsiadów i znajomych

11.00 – za Parafian

18.30 – 1) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże w rodzinie

2) za śp. Weronikę, Ignacego, Józefa, Stefana, Irenę i Annę Szymańskich; Tadeusza Wyderkiewicza; Stefana Juskowiaka; Ryszarda Pawlaka; zm. z rodzin Szymańskich i Szymkowiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

_________________________________

Niedziela 16 VIII 20 Zwykła

8.00 – za śp. Krzysztofa Rosiejkę w 6 r. śm. oraz zm. z rodz.

9.30 – za śp. Alfreda w 9 r. śm. i Gertrudę Nawrockich; zm. z rodz. Nawrockich i Kwiatkowskich; Leszka Krawczyka; Elżbietę Piasecką i Zygmunta Andrzejczaka

11.00 – z ok. 1 roczku Emilki Sadowskiej

_________________________________