Poniedziałek 19 II

18.30 – za śp. Remigiusza Studzińskiego w 3 r. śm.

__________________________________

 

Wtorek 20 II

8.00 – za śp. Ks. kan. Bolesława Starosolskiego

__________________________________

 

Środa 21 II

18.30 – 18.30 – 1) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary; Leszka i Renaty; małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 2) o zgodę, zdrowie i poszanowanie w rodzinie Genowefy; 3) z prośbą o opiekę – Teresa; 4) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 5) z prośbą o pomoc w pracach wokół kościoła i wewnątrz świątyni, zwł. przy balaskach; przy probostwie; 6) z prośbą o ratunek małżeństwa; 7) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do V); 8) z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Natalii i jej rodziców; 9) o uzdrowienie Jana z choroby nowotworowej; 10) o łaskę zdrowia dla córki Renaty z choroby nowotworowej; 11) o „dar życia” dla małżonków; 12) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Witolda i rodz.; 13) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki i Genowefy oraz ich rodzin;

============================

 

1) za śp. Pawła Musielę – od siostrzenicy Justyny z rodz.; 2) za śp. Stanisławę Dobrowolską – od Genowefy Królak z Tokarowa; 3) za śp. Wacława Suś – od Stanisława Janickiego z rodz. ze Stramnic; 4) za śp. Marka Kuś – od kuzynki Elżbiety z rodz.; 5) za śp. Ryszarda Banaszaka – od Gabrieli Królak i Irka z rodz.; 6) za śp. Zbigniewa Golińskiego – od rodz. Pietrzaków, Ignaczaków i Repnak; 7) za śp. Rafała Mitschke – od Leokadii i Zenona Michalskich, Anieli świgoń oraz Przemysława i Marii Michalskich z dziećmi; 8) za śp. Zenona Rogozińskiego – od Romana Maj z rodz.; 9) za śp. Urszulę Jarema – od Doroty Klugi z rodz.; 10) za śp. Stanisława Andrzejczaka – od Dominika Regulskiego z rodz.; 11) za śp. Stefanię Przybylską – od Andrzeja Szymendera z Mieszkowa; 12) za śp. Jarosława Wawrzyniaka – od Danuty Kowalczyk ze Stramnic; 13) za śp. Tadeusza Hornschuha – od Zięciaków; 14) za śp. Edwarda Musiela – od Andrzeja i Adama Filipiaków; 15) za śp. Marię Kołodziej – od kuzynki Teresy Malesińskiej z mężem i synem z Kowalewa; 16) za śp. Władysława Sadowskiego – od siostry Stanisławy; 17) za śp. Mariana Michalaka – od rodz. Antoniewiczów z ul. Osieckiej; 18) za śp. Gertrudę Nawrocką – od koleżanki Ewy z Radlina; 19) za śp. Teodora Wawrzyniaka – od Jadwigi i Romana Michalaków oraz Marcina Michalaka z rodz.; 20) za śp. Janinę Ferdynand – od siostry Marianny z rodz.; 21) za śp. Feliksa Kurka – od rodz. Frątczaków i Trawińskich; 22) za śp. Lucjana Cepa – od wnuka Dariusza z rodz.; 23) za śp. Mirosława Szymenderę – od rodz. Kończalów z ul. Radlińskiej; 24) za śp. Marię Hybiak – od brata Zenona z rodz.; 25) za śp. Mariana Grewlinga – od sąsiadów z bloku 10E; 26) za śp. Helenę Majusiak – od syna Wiesława; 27) za śp. Stefana Wieczorka – od syna Jana z rodz.; 28) za śp. Jana Szymańskiego – od żony; 29) za śp. Leszka Krawczyka – od Krzysztofa Nawrockiego z rodz.; 30) za śp. Leszka Krawczyka – od Jadwigi Nawrockiej i Darii Stachowiak z rodz.; 31) za śp. Stefana Wieczorka – od Henryka Frątczaka z rodz.; 32) za śp. Leszka Krawczyka – od Sienkiewiczow i Chlebickich; 33) za śp. Leszka Krawczyka – od babci Stanisławy Nawrockiej; 34) za śp. Zdzisława Wojaczyka – od rodz. Królaków z Mieszkowa;

__________________________________

 

Czwartek 22 II Katedry Św. Piotra Ap.

18.30 – za śp. Bernarda Mieloszyka – od sąsiada Bogdana z Barbarą

__________________________________

 

Piątek 23 II

18.30 – za śp. Helenę, Ludwikę i Szczepana Kościańskich; Józefa, Mariannę i Jana Maciejewskich; Jarosława i Edmunda Wawrzyniak; Ignacego Gmerka

__________________________________

 

Sobota 24 II

18.30 – za śp. Jana Roguszczaka; Wiktorię i Macieja Wielińskich; Stanisławę i Wojciecha Nagłych; Marię, Ignacego i Mariana Gendaszek; Edwarda, Mieczysława, Danutę i Jana Grygiel; zm. z rodz. Roguszczaków, Wielińskich i Śliwków

__________________________________

 

Niedziela 25 II - 2 Wielkiego Postu

 

8.00 – za śp. Kazimierza i Bronisławę Stachowiaków; Narcyza, Antoniego, Alfreda i Gertrudę Nawrockich; Edwarda i Mariannę Koczalów; Tadeusza Nytla; Witolda Skubek; zm. z rodz. Stachowiaków, Muchów, Nawrockich i zm. Księży i Siostry zakonne

 

9.30 – za śp. Edwarda, Teofilę, Petronelę i Józefa Kaczmarków; Małgorzatę, Jana i zm. z rodz. Koterbów; Mariannę, Stanisława, Jerzego i Krzysztofa Krawczyków; Rozalię i Józefa Klopczarków

 

11.00 – za Parafian

 

__________________________________

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

 

I Niedziela Wielkiego Postu, rok B

18 lutego 2018 r.

 

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelie Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Mk 1,12-15

 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

 

Pan Jezus nim udał się do bogatej w zieleń Galilei wpierw zasmakował ubogiej nie tylko w zieleń, ale w życie pustyni. Spędził na niej 40 dni, jak kiedyś 40 lat spędził na pustyni Naród wybrany, Izrael. Tak jak Izrael na pustyni był poddany licznym próbom, tak Jezus był kuszony przez Szatana. Umocniony pustynną próbą, zwycięski w zmaganiach ze Złym Duchem udaje się Pan do Galilei. Tam wzywa do nawrócenia, któremu powinna towarzyszyć wiara w Ewangelię. Z nawróceniem nikt nie powinien zwlekać, bo czas się wypełnił i bliskie jest Boże królestwo.

Kościół święty nie każe mi udawać się na jakąś pustynię w sensie geograficznym, ale zaprasza mnie do 40-sto dniowego czasu pokuty, czasu Wielkiego Postu, zaprasza w miejscu, tam gdzie jestem, gdzie toczy się moje codzienne życie, tam mam odnaleźć swoją pustynię. Przyjąć to zaproszenie to wejść na drogę zmagania z tym, co we mnie nie Boże, pogańskie, z tym, co utrudnia mi nie tylko wiarę w  Ewangelię, ale też życie Ewangelią. Do zmagania z tym, co sprawia, że owszem chętnie budował bym królestwo, ale nie koniecznie Boże. Do zmagania z tym, co sprawia, że swój czas nie zawsze wypełniam tym co się Bogu podoba a często tym, co się Jemu nie podoba, co Go zasmuca czy nawet obraża. To czas kiedy mogę sobie uświadomić, że potrafię być ze zwierzętami, ale z ludźmi mam kiepskie relacje i dobrze by było je wreszcie poprawić. To czas, aby sobie uświadomić, że być może już dawno zrezygnowałem z usług anielskich i wr ęcz nie chcę, aby mnie ochraniał żaden anioł. Do tego mam służbę i umowę z firmą ochroniarską. Do anioła zaś modliłem się ostatnio we wczesnym dzieciństwie i nie zamierzam odnawiać tej znajomości. To i wiele innych rzeczy jest do przepracowania w czasie Wielkiego Postu, przepracowania we współpracy z Jezusem. Jego pomoc gwarantuje, że moje wielkopostne wysiłki przyniosą konkretne rezultaty a nie będą tylko słomianym zapałem.

Pomyślę o wielkopostnym postanowieniu. Pomodlę się za rekolekcjonistów i spowiedników tego czasu i tych, którzy z ich posługi będą korzystać, w tym, za siebie.

 

III Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich...
Ps 25,8-9.

 

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

 

***

 

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS

Centrum Formacji Duchowej - www.cfd.salwatorianie.pl

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM