Poniedziałek 21 IX Św. Mateusza, ap. i ew. święto

18.30 – za śp. Anię, Andrzeja, Zofię i Mieczysława Jaworskich; Stanisławę i Ignacego Zimowskich; Milenę Kryzińską oraz zm. z rodz. Jaworskich         i Zimowskich

_____________________________

Wtorek 22 IX

8.00 – za śp. Krzysztofa Królika

_____________________________

Środa 23 IX Św. Pio z Pietrelciny, pr.

18.30 – 1) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary; Leszka i Renaty; małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 2) z prośbą o opiekę – Teresa; 3) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 4) z prośbą o pomoc w sprawach duchowych i materialnych naszej Parafii; 5) z prośbą o ratunek małżeństwa; 6) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do k. r.); 7) z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i żywą wiarę dla Natalii, Kacpra i ich rodziców; 8) z podziękowaniem Matce Nieust. P. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Renaty (do k.r.); 9) o „dar życia” dla małżonków (do k. r.); 10) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki i Janiny oraz ich rodzin; 11) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 12) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 13) z prośbą o siłę niesienia krzyża choroby; o uzdrowienie Barbary z choroby nowotworowej (do k. r.); 14) z prośbą do MB Nieust. Pomocy o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie, błogosł. Boże dla rodz. (do k. r.); 15) z prośbą o pomoc Bożą, zdrowie i błogosł. Boże dla Mariusza i Lechosława oraz ich rodzin; 16) z prośbą o zdrowie, uzdrowienie i umocnienie dla chorych i cierpiących oraz z prośbą o nawrócenie grzeszników – int. od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 17) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Mateusza – od rodziców i żony z córką Amelką; 18) z prośbą o zdrowie dla Grażyny – od męża z rodz.; 19) z ok. roczku Kaliny z prośbą o błogosł. Boże i opiekę MB dla Kaliny i całej rodz.

========================

1) za śp. Janusza Kaczmarka – od Przemysława Maciejewskiego z rodz.; 2) za śp. Mirosława Miśkiewicza – od rodz. Roszyków i Koncewiczów z Jarocina; 3) za śp. Mirosławę Macioszczyk – od Eweliny i Tomasza Skrzypskich z dziećmi; 4) za śp. Bogdana Wieczorka – od Mieloszyków, Konarkowskich, Szymenderów, Michalaków, Muców z ul. Osieckiej i Bogdana Koterby z rodz. z Osieka; 5) za śp. Stanisława Ferenca – od Patrycji Like z rodz.; 6) za śp. Annę Dolata – od Izabeli Krawczyk z dziećmi z Radlina; 7) za śp. Leszka Konarkowskiego – od Radosławy Roszyk z rodz.; 8) za śp. Czesławę Roszyk – od rodz. Nowakowskich i Walczaków; 9) za śp. Henryka Dąbkiewicza – od rodz. Jelaków z ul. Osieckiej; 10) za śp. Kryspinę Malinowską – od syna Ryszarda z żoną; 11) za śp. Genowefę Kaczmarek – od Urszuli Kaczmarek z rodz. z Mieszkowa; 12) za śp. Karola Mąkę – od Kingi i Radosława Wojteckich; 13) za śp. Jana Adamskiego – od rodz. Robakowskich z ul. Jarocińskiej; 14) za śp. Irenę Koterba – od rodz. Kochów i Kosmowskich z Kruczyna; 15) za śp. Tadeusza Szukalskiego – od rodz. Adamczaków z Wolicy Pustej; 16) za śp. Jana Sójkę – od Anny Cepy z Poznania; 17) za śp. Michała Stanisławiaka – od rodz. Kowalewskich z Mieszkowa; 18) za śp. Wiesława Janickiego – od Adrianny Majewskiej; 19) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od Zofii Wiśniewskiej z rodz.; 20) za śp. Renatę Posłuszną – od rodz. Snelów; 21) za śp. Stanisława Banaszaka – od wnuka Łukasza z żoną i córką; 22) za śp. Andrzeja Jaworskiego – od kuzynki Urszuli Kaczmarek z rodz. oraz od cioci Heleny Kraska; 23) za śp. Sylwestra Roguszczaka – od chrześniaka Grzegorza z rodz.; 24) za śp. Czesławę Kowalczyk – od Lidii, Ireny, Szczepana i Mieczysława Wojtkowskich; 25) za śp. Czesława Wojcieszaka – od Adama Sieradzkiego z rodz.; 26) za śp. Macieja Rogozińskiego – od szwagierki Lidii z rodz. oraz rodz. Zawitaj; 27) za śp. Eugeniusza Telegę – od rodz. Snelów z Roszkowa; 28) za śp. Alfreda Rzepkę – od Mateusza Dajczaka z żoną i dziećmi; 29) za śp. Danutę Pawełczyk – od rodz. Borysiaków i Minierskich; 30) za śp. Cecylię Banaszak – od rodz. Górskich z Cielczy; 31) za śp. Henryka Ignasiaka – od syna Waldemara z rodz.; 32) za śp. Halinę Zielińską; 33) za śp. Jana i Genowefę Grabijas; 34) za śp. Marlenę Taciak – od Grażyny Świgoń; 35) za śp. Aleksandra Jarmuża – od córki Moniki;  36) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 37) za śp. Adama Hałasa – od rodz. Szymenderów i Konarkowskich; 38) za śp. Andrzeja w 7 r. śm., Martę i Jana Jędrzejczaków; Jana i Kazimierza Zielonków oraz zm. z rodz.; 39) za śp. Łucję Bandyk – od Zofii, Karoliny i Michała Kuś z dziećmi

_____________________________

Czwartek 24 IX

18.30 – za śp. Teresę w 10 r. śm., Leona i Zbigniewa Barańskich; Mariannę i Franciszka Bartczaków; Pelagię Goślińską; Marię i Wincentego Frąckowiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

_____________________________

Piątek 25 IX

18.30 – za śp. Jadwigę i Stefana Stachowiaków; Teresę, Helenę, Halinę, Franciszka i Wiesława Bogajewiczów; Mariana Frasza; Annę i Franciszka Zenkerów; Annę i Wiktora Nitzke; Dawida Zaworskiego; Marię Motyl orz wszystkich zm. z rodz.

_____________________________

Sobota 26 IX

15.00 – Msza ślubna (Anna Pietrzak i Szymon Zenker)

16.30 – z podz. za 50 l. pożycia małżeńskiego Józefy i Henryka oraz z prośbą o zdrowie  i opiekę Bożą dla Jubilatów i rodz.  

18.30 – za śp. Henryka w 14 r. śm., Jadwigę i Stanisława Dolnych; Zofię i Franciszka Olszaków; Mariana Zekera; Wiesławę Fesser; Helenę i Wiktora Pawłowskich; Marię Kwiatkowską; zm. z rodz. Dolnych i Olszaków

_____________________________

Niedziela 27 IX 26 Zwykła

8.00 – za Parafian

9.30 – za śp. Anielę Roguszczak w 5 r. śm.; zm. z rodz. Roguszczaków i Talarczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 – za śp. Michała Bugaja z ok. im. ; Małgorzatę, Stefana i Marię Bugaj; zm. z rodz. Bugajów, Groblewskich i Brukwickich

_____________________________