Niedziela 22 III 4 W. Postu

8.00 – za Parafian

9.30 – za śp. Jana, Rafała, Mariannę i Franciszka Kosiorowskich; Antoniego i Antoninę Malinowskich; Antoniego, Franciszka i Czesława Kubiaków Henrykę i Waldemara Wróblewskich; Mirosławę i Jana Sójków

11.00 – za śp. Leona Franczaka z ok. im. i ur. oraz zm. z rodziny

________________________________

 

Poniedziałek 23 III

18.30 – za śp. Franciszka w 25 r. śm. i Mieczysławę Grzybek; Irenę, Franciszka i Władysława Żelek; Łucję Wojtkiewicz; Stanisława Karczyńskiego; Marię Augustyniak oraz zm. z rodz. Grzybek, Żelek, Weiss i Jurewicz

__________________________

 

Wtorek 24 III

8.00 – z prośbą o zdrowie dla chorych, ustąpienie koronowirusa i porzebne łaski dla opiekujących się chorymi

__________________________

 

Środa 25 III Zwiastowanie Pańskie uroczystość

8.00 – za Parafian

18.30 – 1) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary; Leszka i Renaty; małżonków z Pusz-czykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 2) z prośbą o opiekę – Teresa; 3) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 4) z prośbą o pomoc w sprawach duchowych i materialnych naszej Parafii; 5) z prośbą o ratunek małżeństwa; 6) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do k. r.); 7) z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i żywą wiarę dla Natalii, Kacpra i ich rodziców; 8) z podziękowaniem Matce Nieust. P. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie dalszą opiekę Bożą; 9) o „dar życia” dla małżonków (do k. VI); 10) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki i Janiny oraz ich rodzin; 11) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 12) z prośbą o pomoc Bożą przez Matkę Najśw. w ro-zeznawaniu i realizowaniu woli Bożej dla dzieci (do k. VI); 13) z prośbą o uzdrowienie męża i brata z cho-roby nowotworowej oraz o zdrowie i błogosł. Boże dla rodziny (do k. VI); 14) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 15) z prośbą o zdrowie, uzdrowienie i umocnienie dla chorych i cier-piących oraz z prośbą o nawrócenie grzeszników – int. od Grupy Modlitewnej (do k. r.);

=======================

1) za śp. Janusza Kaczmarka – od rodz. Matuszczaków z ul. Stramnickiej; 2) za śp. Bożenę Wielińską – od XI Róży Żywego Różańca; 3) za śp. Karola Przepiórę – od Feliksa Miczke i Jolanty Ginter; 4) za śp. Czesławę Domin – od Tadeusza Sołtysa z rodz.; 5) za śp. Błażeja Mieloszyka – od rodz. Kwiatkowskich; 6) za śp. Mirosława Miśkiewicza – od rodz. Nagłych i Czesława Czaczyka z Wolicy Pustej; 7) za śp. Bronisławę Kuś – od Zofii Begier z rodz.; 8) za śp. Mirosławę Macioszczyk – od Moniki i Huberta Guszczaków z synem; 9) za śp. Bogdana Wieczorka – od Małgorzaty Nowak i Piotra Żórawskiego z Cząsz-czewa; 10) za śp. Waldemara Marcinkowskiego – od rodz. Roszyków z Jarocina; 11) za śp. Stanisława Ferenca – od Marii Mikołajczuk z rodz. i Jelaków; 12) za śp. Janinę Mieloszyk – od rodz. Janickich ze Stramnic; 13) za śp. Stanisława Frankowiaka – od Cepów i Michalaków; 14) za śp. Annę Dolata – od rodz. Kubiaków z Noskowa; 15) za śp. Czesława Pietrzaka – od rodz. Geislerów i Jankowskich; 16) za śp. Klarę Markiewicz – od Zakładu Pogrzebowego Jezierski; 17) za śp. Leszka Konarkowskiego – od sąsiadów Węclewskich i Hwalinskich; 18) za śp. Emilię Seiler – od wnuczki Jagody z rodz.; 19) za śp. Leona Franczaka – od Władysławy Grzelachowskiej z rodz.; 20) za śp. Krzysztofa Kaczmarskiego – od rodz. Konkolewskich ze Szypłowa; 21) za śp. Genowefę Golińską – od Zakładu Pogrzebowego Jezierski; 22) za śp. Czesławę Roszyk – od właściciela i pracowników sklepu „Bartek”; 23) za śp. Henryka Dąbkiewicza – od sąsiadów Stachowiaków; 24) za śp. Kryspinę Malinowską – od Krystyny Głowackiej; 25) za śp. Jana Łączniaka – od rodz. Sobkowiaków z ul. Stramnickiej; 26) za śp. Stanisława Roguszczaka – od rodz. Kościelniaków z ul. Radlińskiej; 27) za śp. Genowefę Urbanowicz – od Urszuli i Witolda Jurgielów z rodz. z Piły; 28) za śp. Stanisława Michalczyka – od rodz. Janickich ze Stramnic; 29) za śp. Józefa Wiśniewskiego – od Wiktorii i Szymona z Leną; 30) za śp. Genowefę Kaczmarek – od bratowej Czesławy z mężem; 31) za śp. Karola Mąkę – od Dawida Tomczaka z Zakrzewa; 32) za śp. Jana Adamskiego – od rodz. Włodarczaków z Mieszkowa; 33) za śp. Irenę Koterba – od szwagra Bogdana z rodz.; 34) za śp. Urszulę Kaczmarską – od brata Eugeniusza z rodz. z Łobzowca; 35) za śp. Tadeusza Szukalskiego – od Klubu Samopomocy „Mieszko”; 36) za śp. Jana Sójkę – od Mariana Wyparło z rodz.; 37) za śp. Michała Stanisławiaka – od wujka Marka i cioci Aliny z synem; 38) za śp. Wiesława Janickiego – od córki Magdaleny z rodz.; 39) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od rodz. Kalinowskich z Mieszkowa; 40) za śp. Renatę Posłuszną – od siostry z mężem; 41) za śp. Stanisławę Będzieszak – od córki Teresy z mężem i wnuków Dariusza, Aleksandry i Pauli; 42) za śp. Edwarda Kołodziejczaka – od żony; 43) za śp. Halinę Zielińską; 44) za śp. Genowefę Grabijas – od PRD i E; 45) za śp. Mateusza Antoniewicza – od rodz. Dropów; 46) za śp. Cecylię w 11 r. śm. i Antoniego Szymenderów; Jadwigę i Bernarda Marciniaków w r. śm.; 47) za śp. Mateusza Antoniewicza – od są-siadów z ul. Jarocińskiej; 46) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.);

__________________________

 

Czwartek 26 III

18.30 – za śp. Władysława w 1 r. śm. i Annę Cegielskich raz wszystkich zm. z rodz.

__________________________

 

Piątek 27 III

18.30 – za śp. Abp. Antoniego Baraniaka; Mirosławę i Jana Sójkę; Zofię, Mieczysława, Marię, Zbigniewa, Janinę, Mieczysława, Marka, Iwonę, Janinę i Bogdana Sójków; Zdzisławę, Lucjana i Heliodora Cepów; Marię, Józefa i Jacka Golińskich; Czesława Halka; Mieczysława Kowalika; zm. z rodz. Rybków, Seilerów, Chmielewskich, Kowalików i Kosiorowskich

__________________________

 

Sobota 28 III

18.30 – za śp. Emilię i Romana Regulskich; Mariannę i Franciszka Mazurków oraz Ryszarda Błochowiaka

__________________________

 

Niedziela 29 III 5 W. Postu

8.00 – za Parafian

9.30 – za śp. Czesławę Wardyńską w 4 r. śm. oraz wszystkich zm. z rodz.

11.00 – 1) w pewnej int. P. Bogu wiadomej

2) za śp. Norberta Królaka w 11 r. śm.

__________________________