Niedziela 28 II 2 W. Postu 

8.00 –  za śp. Kazimierza  i Bronisławę Stachowiaków; Narcyza, Stanisławę i Antoniego Nawrockich; Tadeusza Nykla; Witolda Skubka; zm. z rodz. Stachowiaków,  Nawrockich i Muchów; Księży i Siostry zakonne, którzy  pracowali w naszej Parafii

9.30 – za śp. Edwarda, Teofilę, Petronelę i Józefa Kaczmarków; Małgorzatę i Jana Koterbów i zm. z rodz.; Mariannę, Stanisława, Jerzego i Krzysztofa Krawczyków; Rozalię i Józefa Klapczarek

11.00 – za Parafian

_____________________________________

Poniedziałek 01 III

18.30 – 1) z prośbą o pomyślną operację i powrót do zdrowia dla Łucji

   2) za śp. Mariana w 4 r. śm., Ignacego i Marię Gendaszek; Macieja i Wiktorię Wielińskich; Jana Roguszczaka; Edwarda, Jana, Danutę
i Mieczysława Grygiel; Tadeusza Horbowego; zm. z rodz. Gendaszyków i Wielińskich

_____________________________________

Wtorek 02 III

8.00 – za śp. Ks. Sergiusza Borszczowa

_____________________________________  

Środa 03 III   

18.30 – 1) z prośbą o opiekę – Teresa; 2) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 3) z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Parafii; 4) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do k. r.); 5) z podziękowaniem Matce Nieust. Pomocy za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Renaty (do k.r.); 6) o „dar życia” dla małżonków (do k. VI.); 7) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki, Janiny, Lechosława i Mariusza oraz ich rodzin; 8) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Ja-na, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 9) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 10) z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o powrót do zdrowia i potrzebne łaski Boże dla Mateusza – od rodziców i żony z córką Amelką; 11) z prośbą o zdrowie dla Grażyny – od męża z rodz.; 12) z prośbą o sakramentalny związek małżeński dla brata oraz o uwolnienie jego rodziny z wszelkich zniewoleń – czcicielka MB; 13) z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o pomoc Bożą przez Matkę Najśw. w dalszym rozeznawaniu i realizowaniu woli Bożej dla dzieci (do k.VI); 14) za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i młodzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na dary Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 15) za Sylwię o nawrócenie i pomoc Bożą dla niej i jej rodz.; 16) za Katarzynę o zdrowie dla niej i rozwijającego się w niej dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie; 17) z prośbą o szczęśliwy przeszczep szpiku i uzdrowienie Barbary z choroby nowotworowej (do k. r.); 18) z prośbą o uzdrowienie dla Agnieszki (do k. r.); 19) z prośbą do MB  Nieust. Pomocy o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i opiekę Bożą dla rodz. (do k. VI);

==============================

1) za śp. Mirosława Miśkiewicza – od kuzynki Doroty Szerle z mężem; 2) za śp. Annę Dolata – od Gabriela Dolaty z żoną i synami; 3) za śp. Czesławę Roszyk – od rodz. Krawczyków z Dworcowej; 4) za śp. Kryspinę Malinowską – od rodz. Mirowskich i Antoniewiczów z Osieckiej; 5) za śp. Irenę Koterba – od kuzynek Aliny i Renaty z rodzinami; 6) za śp. Jana Sójkę – od sąsiadów Klameckich, Silińskich i Królaków; 7) za śp. Wiesława Janickiego – od właściciela firmy „MAJOR-BUD” z pracownikami; 8) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od Andrzeja Kaczmarka z rodz. z Wolicy Pustej; 9) za śp. Renatę Posłuszną – od rodz. Ignaczak i Repnak; 10) za śp. Czesławę Kowalczyk – od kuzyna Tadeusza Sołtysiaka z rodz. z Pleszewa; 11) za śp. Czesława Wojcieszaka – od Daszczyków; 12) za śp. Macieja Rogozińskiego – od babci Bożeny z Michałowa; 13) za śp. Alfreda Rzepkę – od  rodz. Łączniaków ze Stramnickiej; 14) za śp.  Henryka Ignasiaka – od Anny i Leszka Ignasiaków z rodz.; 15) za śp. Mieczysława Mazura – od rodz. Lewandowiczów z Ługów; 16) za śp. Jarosława Frąckowiaka – od kuzyna Henryka z żoną; 17) za śp. Marię Ochman – od Władysławy Dolnej z Wolicy Pustej; 18) za śp. Rafała Miśkiewicza – od rodz. Olgrzymków; 19) za śp. Helenę Dziadek-Szczepańską – od siostrzeńca Waldka z rodz. z Katowic; 20) za śp. Eugeniusza Szerle – od chrześniaczki Renaty z rodz.; 21) za śp. Kazimierę Szik – od Wojciecha Roguszczaka z rodz.; 22) za śp. Ludwika Like – od kolegi Jurka z żoną z Pleszewa; 23) za śp. Antoniego Marcinkowskiego – od sąsiadów; 24) za śp. Irenę Bierła – od Marioli Lorenz z rodz.; 25) za śp. Halinę Zdunek – od Przemysława Maciejewskiego z rodz.; 26) za śp. Mariana Banaszyńskiego – od zakładu NAKPOL z Wolicy Pustej; 27) za śp. Barbarę Koterba – od rodz. Koterbów z Zalesia; 28) za śp. Mariannę Jarmuż – od Młodowskich ze Śremu; 29) za śp. Rafała Giełdę – od Danieli i Heni Wojakowicz; 30) za śp. Jana Nawrota – od siostry Danieli z córką i wnukami i od brata Karola Nawrot; 31) za śp. Anielę Maćkowiak – od Sylwii Maciejewskiej i Szymkowiaków; 32) za śp. Zygmunta Wiśniewskiego – od wnuczki Honoraty; 33) za śp. Janinę Tylską – od szwagra Józefa z rodz. z Raszew; 34) za śp. Tadeusza Jańczaka – od kuzynki Elżbiety z rodz. i Grażyny z rodz.; 35) za śp. Władysławę Wojcieszak – od Mariana Susia z rodz.; 36) za śp. Stanisławę Nawrocką – od syna Mirosława z żoną; 37) za śp. Eugeniusza Konarkowskiego – od córki Haliny z mężem i dziećmi; 38) za śp. Martę Michalak – od syna Henryka z żoną; 39) za śp. Romana Słowińskiego – od żony i córki Ilony z rodz.; 40) za śp. Halinę Zielińską; 41) za śp. Jana i Genowefę Grabijas; 42) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 43) za duszę najb. opuszczoną, prosząc, by ta dusza pomogła wyprosić łaskę żalu za grzechy i nawrócenie dla taty – czcicielka MB (do k. r.); 44) za śp. Beatę Moraś – od Żanety i Krzysztofa Ciesielskich;

_____________________________________

Czwartek 04 III Św. Kazimierza Królewicza, święto

18.30 – za śp. Kazimierę i Kazimierza Graczyk; Sandrę, Helenę i Stanisława Wojciechowskich oraz zm. z rodz.

_____________________________________

Piątek 05 III

18.30 – za śp. Annę, Piotra, Józefa, Irenę, Jacka, Stefana, Stanisławę i Andrzeja Bierłów; Jadwigę i Józefa Wawrzynkiewicz; Feliksa Woźniak i dusze w czyśćcu cierpiące

_____________________________________

Sobota 06 III 

18.00 – 1) za śp. Kazimierę, Antoniego i Mirosława Grzesiek; Franciszkę i Wincentego Malusiak; zm. z rodz. Świgoniów, Grzesiek, Kończalów, Mitschke; Barbarę Moczulską oraz Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii

   2) za śp. Helenę w 9 r. śm., Stanisława i Aleksandra Bernatów oraz zm. z rodz.

_____________________________________

Niedziela 07 III 3 W. Postu

8.00 –  1) za śp. Czesława i Stanisławę Antoniewicz; Stanisława Andrzejczaka; Marię, Jana i Pawła Musiela; Michalinę Marciniak; Czesławę Roszyk; Księży, którzy pracowali w naszej Parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące

    2) za śp. Mariana w 11 r. śm., Kazimierę, Zygmunta, Władysławę, Stanisława, Sylwestra i Józefa Wiśniewskich; Franciszkę i Stanisława Wawrzyniak; Tadeusza Kwiatkowskiego i Michała Bugaja

9.30 – za śp. Mirosławę Macioszczyk w 2 r. śm. oraz zm. z rodz.

11.00 – 1) za śp. Janusza Kaczmarka w 3 r. śm.; Marzenę Gierałka; Reginę Tydę; Franciszka, Leona i Stefanię Krasków; Franciszka Kaczmarka oraz zm. z rodzin Zimowskich, Krasków. Plichtów i Jaworskich oraz Księży Edwarda Rajskiego i Eugeniusza Woźniaka

    2) w int. III Róży Pań z prośbą o błogosł. Boże dla Członkiń i ich ro-dzin oraz ich bliskich zm.

16.00 – Msza św. dla starszych i chorych

_____________________________________