Poniedziałek 22 X

18.30 – za śp. Czesława, Kazimierę i Władysława Musielaków; zm. z rodz. Musielaków i Antoniewiczów 

______________________________

 

Wtorek 23 X

8.00 – za śp. ks. kan. Dionizego Jóźwiaka

______________________________

 

Środa 24 X

18.30 – 1) z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary; Leszka i Renaty; małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 3) z prośbą o opiekę – Teresa; 4) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 5) z prośbą o pomoc w pracach wokół kościoła i na cmentarzu; 6) z prośbą o ratunek małżeństwa; 7) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz.; 8) z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Natalii i jej rodziców; 9) o uzdrowienie Jana z choroby nowotworowej;10) z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Bożą dla córki Renaty przez Matkę Nieust. P. do Trójcy Przenajśw.; 11) o „dar życia” dla małżonków; 12) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki i Genowefy oraz ich rodzin; 13) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Haliny, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 14) z prośbą o zdrowie dla Mariana i opiekę Bożą nad całą rodz.; 15) z prośbą o zdrowie i pracę dla Sławka; 16) o ratunek dla małżeństwa Małgorzaty i Janusza; 17) o pomoc dla Mariki i Szymona oraz ich rodzin; 18) z prośbą o potrzebne łaski dla Braci Zgrom. Najśw. Serca Jezusowego oraz o liczne i święte powołania do Zgromadzenia; 19) z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Bożą dla Fabiana i rodz.; 20) z prośbą o dobre przygotowanie się młodzieży na uroczystość przyjęcia S. Bierzmowania; 21) z prośbą o błogosł. Boże dla Witolda, rodz. i współpracowników; 22) w 45 r. ślubu z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i opiekę oraz z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Jubilatów i całej rodz. oraz o powrót do zdrowia dla syna;

 

======================================

1) za śp. Rafała Mitschke – od rodz. Pietrzaków i Gołębniaków z Mieszkowa; 2) za śp. Jarosława Wawrzyniaka – od Kazimiery Łuczak ze Szypłowa; 3) za śp. Gertrudę Nawrocką – od Hanny i Mariusza Szymańskich z dziećmi; 4) za śp. Feliksa Kurka – od Eugenii Głowackiej z mamą; 5) za śp. Lucjana Cepa – od Sienkiewiczów z rodz.; 6) za śp. Marię Hybiak – od rodz. Wieczorków z Osieka; 7) za śp. Helenę Majusiak – od rodz. Zielińskich i Kubiaków z Jarocina; 8) za śp. Stefana Wieczorka – od Ireny i Jacka Koterbów z rodz.; 9) za śp. Jana Szymańskiego – od rodz. Michalaków z ul. Osieckiej; 10) za śp. Pelagię Suś – od wnuka Przemysława; 11) za śp. Janusza Kaczmarka – od rodz. Roszyków i Dolatów z Wolicy Pustej; 12) za śp. Mirosławę Mieloszyk – od rodz. Nalezińskich z Wolicy Pustej; 13) za śp. Krzysztofa Stamierowskiego – od rodz. Dobrowolskich z Mieszkowa oraz rodz. Królaków z Mieszkowa; 14) za śp. Stanisława Ochmana – od rodz. Szymczaków i Dolatów z Bonikowa; 15) za śp. Józefę Kunysz – od rodz. Piętrzaków i Gołębniaków; 16) za śp. Janinę Pawlak – od rodz. Nagłych i Czesława Czaczyka z Wolicy Pustej; 17) za śp. Stefanię Winger – od rodz. Orwatów z Klęki; 18) za śp. Zygmunta Czelustę – od chrześniaka Rafała z rodz.; 19) za śp. Bożenę Wielińską – od wnuczki Joanny z rodz.; 20) za śp. Sylwestra Mieloszyka – od kuzynki Barbary z rodz.; 21) za śp. Karola Przepiórę – od rodziców; 22) za śp. Zofię i Józefa Filipiaków; Edmunda Grafa; Michała, Elżbietę i Stanisława Rogozińskich; Józefa Kosmalskiego; Mariannę Jankowską; Aurelię Kosmalską i wszystkich zm. z rodz.; 23) za śp. Kazimierza w 10 r. śm. i Janinę Domagałów oraz zm. z rodzin Domagałów, Łukaszyków, Kajdaniaków i Paździorów; 24) za śp. Barbarę i Feliksa Markiewiczów, zm. z rodz. Markiewiczów; Mariusza i Jana Pieszałków; 25) za śp. Janinę Jankowiak – od koleżanki Geni z rodz.;

______________________________

 

Czwartek 25 X

18.30 – za śp. Czesławę w r. śm. i Henryka Dominów; Helenę i Stefana Wieczorków; zm. z rodz. Marzyńskich, Dominów, Wieczorków i Czajków

______________________________

 

Piątek 26 X

18.30 – za śp. Ewę, Stanisławę i Jana Kieliszek; Franciszkę, Zdzisława i Ignacego Macioszczyków oraz Czesławę Wardyńską

______________________________

 

Sobota 27 X

16.00 – Msza ślubna (Krystian i Karolina Cieślak)

18.30 – za śp. Anię, Zofię i Mieczysława Jaworskich; Stanisławę, Ignacego, Józefa, Henryka i Marię Zimowskich; Milenę Kryzińską; Jadwigę, Franciszka, Wojciecha, Teresę i Kazimierza Jankowskich; Franciszka Kraskę; Janusza Kaczmarka oraz Siostry zakonne i Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii

______________________________

 

Niedziela 28 X Rocznica poświęcenia własnego kościoła

 

8.00 – za śp. Marka Szymczaka w 27 r. śm.

 

9.30 – za śp. Janinę Jankowiak – od Jana, Piotra i Tadeusza Domin z rodzinami; Doroty i Ewy Klugów z rodzinami oraz Elżbiety Pawelczyk z rodz.

 

11.00 – za śp. Jana, Mariannę i Pawła Musielów; Tadeusza i Helenę Mezger; Stanisława Andrzejczaka; Kazimierza, Mariannę i Leona Roszyków oraz zm. z rodziny, jak też Kapłanów i Siostry zakonne, którzy pracowali w naszej Parafii

______________________________

Wyszukiwanie

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM