Poniedziałek 25 V

18.30 – za śp. Jerzego w 6 r. śm., Jana i Stefanię Cypryan; Zofię i Stanisława Kowalskich; Grażynę Gogulską; Zofię i Edwina Kałmuckich; Bożenę Banaszyńską i wszystkich zm. z rodz.

____________________________

Wtorek 26 V Św. Filipa Neri

8.00 – za śp. Ireneusza Sobczaka – od Magdaleny i Grzegorza Jarmuż z dziećmi; Marianny i Stefana Jarmuż i Anny Adamskiej Łączniak z rodz.

____________________________

Środa 27 V

18.30z prośbą o ratunek małżeństwa Irka i Barbary; Leszka i Renaty; małżonków z Puszczykowa oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci; 2) z prośbą o opiekę – Teresa; 3) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 4) z prośbą o pomoc w sprawach duchowych i materialnych naszej Parafii; 5) z prośbą o ratunek małżeństwa; 6) z podz. Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marleny i rodz. (do k. r.); 7) z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i żywą wiarę dla Natalii, Kacpra i ich rodziców; 8) z podziękowaniem Matce Nieust. P. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Renaty; 9) o „dar życia” dla małżonków (do k. r.); 10) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki i Janiny oraz ich rodzin; 11) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 12) z prośbą o pomoc Bożą przez Matkę Najśw. w rozeznawaniu i realizowaniu woli Bożej dla dzieci (do k. VI); 13) z prośbą o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i błogosł. Boże dla rodziny (do k. VI); 14) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 15) z prośbą o siłę niesienia krzyża choroby; o uzdrowienie Barbary z choroby nowotworowej (do k. r.); 16) w int. syna o łaskę spowiedzi i przemianę serca; 17) z prośbą o zdrowie, uzdrowienie i umocnienie dla chorych i cierpiących oraz z prośbą o nawrócenie grzeszników – int. od Grupy Modlitewnej (do k. r.);

=======================

1) za śp. Janusza Kaczmarka – od Barbary i Kazimierza Stachowiaków; 2) za śp. Karola Przepiórę – od rodz. Stachowiaków z Michałowa; 3) za śp. Czesławę Domin – od rodz. Królaków i Sierszulskich z Dworcowej; 4) za śp. Mirosława Miśkiewicza – od rodz. Gołębniaków i Nagłych z Chociczy; 5) za śp. Mirosławę Macioszczyk – od Aleksandry, Czesława i Andrzeja Dobrowolskich oraz Bartosza i Przemysława z rodzinami; 6) za śp. Bogdana Wieczorka – od Bronisława, Marianny, Ewy i Mariusza z Trzcianki; 7) za śp. Stanisława Ferenca – od Aliny i Jarosława Tatarków; 8) za śp. Annę Dolata – od Elżbiety Banaszak z rodz. i Gabrieli Nowak z rodz.; 9) za śp. Czesława Pietrzaka – od bratowej z rodz. z Książa; 10) za śp. Klarę Markiewicz – od współpracowników syna Tadeusza z Ostrowa Wielkopolskiego; 11) za śp. Leszka Konarkowskiego – od Elżbiety Banaszak i Gabrieli Nowak z rodzinami; 12) za śp. Emilię Seiler – od teściów z Jarocina; 13) za śp. Krzysztofa Kaczmarskiego – od Półrolniczaków ze Szypłowa; 14) za śp. Genowefę Golińską – od Mi-chała Pachura z rodz. z Mieszkowa; 15) za śp. Czesławę Roszyk – od So-bańskich z Jarocińskiej; 16) za śp. Henryka Dąbkiewicza – od rodz. Olgrzymków; 17) za śp. Kryspinę Malinowską – od Stefana Malinowskiego z żoną; 18) za śp. Jana Łączniaka – od Ewy Zaworskiej-Leśniak z rodz.; 19) za śp. Stanisława Michalczyka – od rodz. Przepiórów i Kidów ze Stramnic; 20) za śp. Józefa Wiśniewskiego – od Zbigniewa Nawrockiego z rodz.; 21) za śp. Genowefę Kaczmarek – od córki Sławki z mężem; 22) za śp. Karola Mąkę – od kuzynki Bernadety z rodz.; 23) za śp. Jana Adamskiego – od Stanisława Paprzyckiego z rodz.; 24) za śp. Irenę Koterba – od rodz. Lików z Michałowa; 25) za śp. Urszulę Kaczmarską – od Kazimiery Świgoń; 26) za śp. Tadeusza Szukalskiego – od rodz. Zająców i Bezlerów; 27) za śp. Jana Sójkę – od Ani Kościelniak z rodz.; 28) za śp. Michała Stanisławiaka – od cioci Mirosławy z rodz. z Tokarowa; 29) za śp. Wiesława Janickiego – od Pawła Wiśniewskiego z rodz.; 30) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od rodz. Pietrygów, Danielkiewiczów z Raszew; 31) za śp. Renatę Posłuszną – od rodz. Miesiąc; 32) za śp. Stanisławę Będzieszak – od rodz. Łopinskich z Pleszewa; 33) za śp. Edwarda Kołodziejczaka – od Ewy Zaworskiej; 34) za śp. Stanisława Banaszaka – od syna Leszka z żoną; 35) za śp. Stefana Koterbę - od Marii Musiela z rodz.; 36) za śp. Andrzeja Jaworskiego – od siostry Ali z mężem; 37) za śp. Sylwestra Roguszczaka – od brata Zenona; 38) za śp. Mariana Kołodzieja – od szwagra Frankowiaka z Łęg; 39) za śp. Czesławę Kowalczyk – od męża; 40) za śp. Halinę Zielińską; 41) za śp. Genowefę Grabijas; 42) za śp. Jana Sykułę; Marzenę i Pawła Sykułów; Zofię i Bronisława Tłok; zm. z rodz. Nalezińskich; 43) za śp. Mateusza Antoniewicza – od rodz. Staszaków i Wielińskich; 44) za śp. Ireneusza Sobczaka – od Emilii i Benedykta Musielak; Julity i Adama Musielak; Klaudii Markiewicz z rodz.; Darii Mikołajczyk z rodz.; Leokadii i Ze-nona Michalskich; Doroty Regulskiej; Mirosławy Szymańskiej; Marii i Przemysława Michalskich z dziećmi; Genowefy Garstka; Joanny i Marcina Jaworskich; Anny i Krzysztofa Pachurów z rodz.; 45) za śp. Marię w 16 r. śm. i Edmunda Koterbów oraz zm. z rodz.; 46) za śp. Halinę Piotrowską – od koleżanki Barbary; 47) za śp. Małgorzatę Porużyńską w 1 r. śm.; Krzysztofa Wojaczyka w 24 r. śm. oraz zm. rodziców; 48) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.);

____________________________

Czwartek 28 V

18.30 – za śp. Teresę, Leona i Zbigniewa Barańskich; Mariannę, Franciszka Bartczaków; Pelagię Goślińską; Marię i Wincentego Frąckowiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

____________________________

Piątek 29 V Św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. patronki Archidiecezji

18.30 – za śp. Edmunda w 33 r. śm., Helenę, Zofię i Jana Rzepeckich; Jadwigę i Michała Jędrzejczaków; Stanisławę Miczke; Pawła i Zenona Ginter,

____________________________

Sobota 30 V Nowak;

18.30 – za śp. Wawrzyńca w 13 r. śm., zm. z rodz. Pietrowiaków; Marię zm. z rodz. Susiów, Dorszów i Tadeusza Kowalczyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

____________________________

Niedziela 31 V ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO uroczystość

8.00 – za Parafian

9.30 – za śp. Jakuba Nagłego; Mariannę i Franciszka Rzepków; Rozalię, Franciszka, Albina i Roberta Ignasiaków; Bożenę i Franciszka Wielińskich oraz zm. z rodz.;

11.00 – za śp. Jana, Antoniego, Jadwigę, Stanisława Mądrzaków i zm. z rodz.; Jana, Jadwigę, Kazimierza, Albina, Adriana, Władysława, Wandę i Romana Kaczmarków; zm. z rodz. Słomczyńskich, Warczygłowów, Czajków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

____________________________