Poniedziałek 12 IV

18.30 – za śp. Salomeę, Alojzego, Cecylię i Czesława Szkudlarków; Roberta i Wiktorię Kansych oraz zm. z rodzin Szkudlarków, Kansych i Tomów

____________________________

Wtorek 13 IV

8.00 – za śp. Jana Kiszkę – od rodz. Snelów i Sierańskich

____________________________

Środa 14 IV

18.30 –  1) z prośbą o opiekę – Teresa; 2) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 3) z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Parafii; 4) z podziękowaniem Matce Nieust. Pomocy za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Renaty (do k.r.); 5) o „dar życia” dla małżonków (do k. VI.); 6) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki, Janiny, Lechosława i Mariusza oraz ich rodzin; 7) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 8) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 9) z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o powrót do zdrowia i potrzebne łaski Boże dla Mateusza – od rodziców i żony z córką Amelką; 10) z prośbą o zdrowie dla Grażyny – od męża z rodz.; 11) z prośbą o sakramentalny związek małżeński dla brata oraz o uwolnienie jego rodziny z wszelkich zniewoleń – czcicielka MB; 12) z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o pomoc Bożą przez Matkę Najśw. w dalszym rozeznawaniu i rea-lizowaniu woli Bożej dla dzieci (do k.VI); 13) za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i mło-dzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na dary Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 14) za Sylwię o nawrócenie i pomoc Bożą dla niej i jej rodz.; 15) za Katarzynę o zdrowie i opiekę Bożą dla niej i rodz.; 16) z prośbą o szczęśliwy przeszczep szpiku i uzdrowienie Barbary z choroby nowotworowej (do k. r.); 17) z prośbą o uzdrowienie dla Agnieszki (do k. r.); 18) z prośbą do MB  Nieust. Pomocy o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i opiekę Bożą dla rodz. (do k. VI); 19) z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii i Natalii oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i dzieci

===============

1) za śp. Czesławę Roszyk – od rodz. Golińskich z Poznania; 2) za śp. Kryspinę Malinowską – od Mieczysławy Kustosz z Chociczy; 3) za śp. Irenę Koterba – od Czesławy, Piotra i Kazimierza Koterbów i Bożeny Frankowiak z rodz.; 4) za śp. Jana Sójkę – od Jankowiaka Stanisława z Jaraczewa; 5) za śp. Wiesława Janickiego – od Agnieszki i Damiana Perów z Jarocina; 6) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od rodz. Krysztofiaków; 7) za śp. Renatę Posłuszną – od Marty Bierła z Asią i Marcinem; 8) za śp. Czesławę Kowalczyk – od szwagierki Urszuli Kaczmarek z rodz.; 9) za śp. Czesława Wojcieszaka – od brata Józefa z żoną; 10) za śp. Macieja Rogozińskiego – od Michalczyków ze Stramnic; 11) za śp. Henryka Ignasiaka – od Marcina Jańczaka z rodz.; 12) za śp. Mieczysława Mazura – od Jarmużów z Osieka; 13) za śp. Jarosława Frąckowiaka – od sąsiadów z ul. Osieckiej: Michałkiewicz, Błochowiak, Regulskich, Bartkowiak i Piróg; 14) za śp. Marię Ochman – od siostry Bronisławy z mężem; 15) za śp. Rafała Miśkiewicza – od Ageliki Teterycz z mężem i dziećmi; 16) za śp. Helenę Dziadek-Szczepańską – od  Agnieszki Chmiel z Robertem i Maciejem; 17) za śp. Eugeniusza Szerle – od chrześniaka Rafała z rodz.; 18) za śp. Kazimierę Szik – od Marii Mitschke; 19) za śp. Ludwika Like – od Mariana Matuszewskiego z rodz.; 20) za śp. Antoniego Marcinkowskiego – od synowej Anety Marcinkowskiej; 21) za śp. Irenę Bierła – od Wandy Miklaszewskiej z rodz.; 22) za śp. Halinę Zdunek – od rodz. Kaczmarków i Markiewiczów z Osieka; 23) za śp. Mariana Banaszyńskiego – od kuzyna Edmunda Sawarzyńskiego z synami; 24) za śp. Mariannę Jarmuż – od Bożeny i Leona Rapczewskich z Jaraczewa; 25) za śp. Rafała Giełdę – od Lucyny i Dariusza Banaszyńskich z rodz.; 26) za śp. Jana Nawrota – od kuzynki Eugenii Matysiak z rodz.; 27) za śp. Anielę Maćkowiak – od Anny, Rafała i Iwony z rodzinami; 28) za śp. Zygmunta Wiśniewskiego – od Marii Brukwickiej z rodz.; 29) za śp. Janinę Tylską – od Jakuba i Jolanty Kuś z dziećmi; 30) za śp. Tadeusza Jańczaka – od rodz. Figanów z Noskowa; 31) za śp. Władysławę Wojcieszak – od rodz. Podsadnych ze Stramnic; 32) za śp. Stanisławę Nawrocką – od Czesławy Andrzejczak z rodz. z Brodowa; 33) za śp. Eugeniusza Konarkowskiego – od Magdaleny i Kazimierza Dywan; 34) za śp. Martę Michalak – od wnuczki Karoliny ze Zbyszkiem; 35) za śp. Romana Słowińskiego – od sąsiadów; 36) za śp. Bogumiła Kowalczyka – od brata Jakuba z żoną i synem z Jarocina; 37) za śp. Wiktora Kowalczyka – od wnuka Arka z Magdą i dziećmi; 38) za śp. Wandę Szymkowiak – od rodz. Olgrzymków; 39) za śp. Floriana Franczaka – od siostry Marii z rodz.; 40) za śp. Bożenę Domin – od siostry Elżbiety z rodz.; 41) za śp. Halinę Zielińską; 42) za śp. Jana i Ge-nowefę Grabijas; 43) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 44) za duszę najb. opuszczoną, prosząc, by ta dusza pomogła wyprosić łaskę żalu za grzechy i nawrócenie dla taty – czcicielka MB (do k. r.); 45) za śp. Kazimierza Zielińskiego – od Jelaków i Marii Mikołajczuk z rodz.; 46) za śp. Wojciecha Dropika – od wuja Roberta z rodz.

____________________________

Czwartek 15 IV         

            18.30 – za dusze w czyśćcu cierpiące przodków rodziny Szkudlarków

____________________________

Piątek 16 IV

18.30 – za śp. Halinę Zdunek – od córek Magdaleny i Elizy oraz od syna Krystiana z rodzinami  

____________________________

Sobota 17 IV

18.30 – za śp. Czesława Halka w r. śm., zm. rodziców i teściów, krewnych oraz Księży Edwarda Rajskiego i Eugeniusza Woźniaka

____________________________

Niedziela 18 IV3 wielkanocna

8.00 –  za śp. Zbigniewa Frąszczaka; Józefę, Feliksa i Zygmunta Musielaków; Księży, którzy pracowali w naszej Parafii

9.30 – za śp. Eugeniusza w r. śm., Rozalię i Leona Wojcieszak; Anielę i Adama Mikołajczak; Feliksa Wawrzyniaka i zm. dziadków

11.00 – 1) z podz. za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o błogosł. Boże, dalszą opiekę i zdrowie dla Jubilatów i całej rodz.

   2) za zm. rodziców i dziadków

____________________________