Poniedziałek 14 VI Bł. Michała Kozala Bp. i m.

18.30 – za śp. Zofię Konarską w 6 r. śm.; Józefa i Leszka Konarskich; zm. z rodz. Wypychów oraz Romana Lisowskiego

_________________________________

Wtorek 15 VI

8.00 – z ok. 18 ur. Wiktora z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże

_________________________________

Środa 16 VI

18.30 – 1) z prośbą o opiekę – Teresa; 2) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 3) z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Parafii; 4) z podziękowaniem Matce Nieust. Pomocy za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Renaty (do k.r.); 5) o „dar życia” dla małżonków (do k. VI.); 6) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki, Janiny, Lechosława i Mariusza oraz ich rodzin; 7) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 8) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 9) z prośbą o zdrowie dla Grażyny – od męża z rodz.; 10) z prośbą o sakramentalny związek małżeński dla brata oraz o uwolnienie jego rodziny z wszelkich zniewoleń – czcicielka MB; 11) z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o pomoc Bożą przez Matkę Najśw. w dalszym rozeznawaniu i realizowaniu woli Bożej dla dzieci (do k.VI); 12) za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i młodzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na dary Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 13) za Sylwię o nawrócenie i pomoc Bożą dla niej i jej rodz.; 14) z prośbą o szczęśliwy przeszczep szpiku i uzdrowienie Barbary z choroby nowotworowej (do k. r.); 15) z prośbą o uzdrowienie dla Agnieszki (do k. r.); 16) z prośbą do MB  Nieust. Pomocy o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i opiekę Bożą dla rodz. (do k. VI); 17) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Ewy; 18) upraszamy pociechę i umocnienie Boże dla Agnieszki , Rafała i Rozalii

=============

1) za śp. Czesławę Roszyk – od Zbigniewa Musieli z żoną i dziećmi; 2) za śp. Irenę Koterba – od Jana Hybiak z Chrzana; 3) za śp. Jana Sójkę – od rodz. Sienkiewiczów i Chlebickich; 4) za śp. Wiesława Janickiego – od rodz. Kumar; 5) za śp. Mirosława Skrzypczaka – od Marcina Miklaszewskiego z rodz. i Piotra Domina z rodz.; 6) za śp. Macieja Rogozińskiego – od Patrycji Łączniak-Przybyła z rodz.; 7) za śp. Henryka Ignasiaka – od Justyny i Macieja z dziećmi; 8) za śp. Mieczysława Mazura – od Marka Genderki z rodz.; 9) za śp. Marię Ochman – od rodz. Orwatów i Kropskich; 10) za śp. Rafała Miśkiewicza – od cioci Eugeni Głowackiej z rodz.; 11) za śp. Helenę Dziadek-Szczepańską – od Marii Musielak; 12) za śp. Eugeniusza Szerle – od druhów OSP Szypłów; 13) za śp. Kazimierę Szik – od Hirka i Magdy Nagłych z Chociczy  z rodz.; 14) za śp. Ludwika Like – od rodz. Bąków z Krzczynka; 15) za śp. Antoniego Marcinkowskiego – od Pawła Łuczaka; 16) za śp. Irenę Bierła – od szwagierki Zofii z mężem; 17) za śp. Halinę Zdunek – od Leokadii Banaszak; 18) za śp. Mariana Banaszyńskiego – od Zarządu i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” S.A.; 19) za śp. Mariannę Jarmuż – od rodz. Mroczków z Zalesia Szymczaków z Bruczkowo; 20) za śp. Zygmunta Wiśniewskiego – od Tomasza, Anny i Pauliny z rodzinami; 21) za śp. Janinę Tylską – od bratanka Leonarda z rodz.; 22) za śp. Stanisławę Nawrocką – od Czesława  Dolaty z rodz.; 23) za śp. Eugeniusza Konarkowskiego – od Przyborowskich; 24) za śp. Martę Michalak – od rodz. Szik; 25) za śp. Bogumiła Kowalczyka – od cioci Moniki i wuja Mariana; 26) za śp. Wiktora Kowalczyka – od rodz. Raszewskich; 27) za śp. Wandę Szymkowiak – od rodz. Sobkowiaków ze Stramnickiej; 28) za śp. Floriana Franczaka – od bratowej Bożeny; 29) za śp. Bożenę Domin – od Leokadii i Kazimierza Wiśniewskich; 30) za śp. Irenę Bartkowiak – od Bogdana z rodz.; 31) za śp. Andrzeja Dobrowolskiego – od wnuka Przemka z żoną i od prawnuczek Zosi i Mai; 32) za śp. Jana Dębińskiego – od wnuka Krystiana z Julią i Leną; 33) za śp. Kazimierza Niemiera – od siostry Walentyny Litka z rodz.; 34) za śp. Kazimierę Banaszak – od prawnuków Lidki i Wiktora; 35) za śp. Grażynę Jurek – od Moniki i Eweliny Golińskiej z rodzinami; 36) za śp. Eleonorę Nehring – od syna Eugeniusza; 37) za śp. Macieja Bartkowiaka – od syna Szymona z żoną i synem; 38) za śp. Henryka Frątczaka -  od żony Zofii; 39) za śp. Annę Karczyńską – od wnuka Szymona z rodz.; 40) za śp. Halinę Zielińską; 41) za śp. Jana i Genowefę Grabijas; 42) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 43) za duszę najb. opuszczoną, prosząc, by ta dusza pomogła wyprosić łaskę żalu za grzechy i nawrócenie dla taty – czcicielka MB (do k. r.); 44) za śp. Bronisławę Stratyńską – od Marii i Wojciecha Zielonków z rodz.; 45) za śp. Kazimierza Jakubowskiego – od pracowników Ośrodka Zdrowia w Mieszkowie; 46) za śp. Bronisławę Stratyńską; Zofię i Stefana Stratyńskich oraz Henryka Sobkowiaka  i zm. z rodz. – od Anny Sobkowiak z synem Tomaszem; 47) za śp. Halinę Piastowską – od Ka-mila Miczke z rodzicami;

_________________________________

Czwartek 17 VI Św. br. Alberta Chmielowskiego, zak.

18.30 – z podz. Miłosierdziu Bożemu, Matce Najśw. i wszystkim świętym za wszystko czym Dobry Bóg nas obdarzył i z prośbą o dalszą opiekę , zdrowie i błogosł. Boże dla całej rodz. żyjącej, a wszystkich zmarłych z tej rodz. niech P. Bóg przyjmie do swojej chwały

_________________________________

Piątek 18 VI

18.30 – za śp. Zofię i Andrzeja w r. śm., Jolantę, Barbarę i Stanisława Kościańskich; Jana i Waldemara Zdrojowych; Krzysztofa Sierańskiego; Józefa, Romana i Bogdana Lisowskich oraz zm. z rodz. Kaczmarków, Mizernych, Wawrzyniaków i Kościańskich

_________________________________

Sobota 19 VI

18.30 – 1) za Parafian

   2) za śp. Błażeja Michalaka; Kamila Gonerę w 20 r. śm.; Jolantę Koterba; zm. z rodz. Pieńczaków, Michalaków, Czarnyszków, Wojtkowskich, Chałupniczaków, Wojakowiczów; Siostry i Księży, którzy pracowali w naszej Parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące

_________________________________

Niedziela 20 VI 12 zwykła

8.00 – za Parafian

9.30 – za śp. Stanisława Kujawę w 6 r. śm. i zm. z rodz. Kujawów i Zżętków

11.00 – z prośbą o obfite plony i szczęśliwe żniwa – od Kółka Rolniczego w Mieszkowie

_________________________________