Stowarzyszenie "Nasz Mieszków"

2011-02-07 23:36

27-go  stycznia 2011 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkowa "Nasz Mieszków"  zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymało osobowość prawną.