Pielgrzymka do Fatimy

2012-09-01 23:48

W październiku planujemy pielgrzymkę do Fatimy. Zainteres.osoby prosimy na spotk. w środę 12.09.o g. 19.30

Wyszukiwanie